DERVİŞ HAYDAR ALİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Tekke Şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Derviş Haydar Ali'nin ne zaman, nerede doğduğu bilinmemektedir. Muhtemelen 19. yüzyılda Hafik veya Doğanşar civarında yaşamıştır (Kaya 2009: 95). Alevi-Bektaşi şairlerindendir. Mahlasını Derviş olarak almasından bu yolda saygı duyulan birisi olduğu tahmin edilebilir.

Elimizdeki 11 heceli şiiri teknik yönden sağlamdır. Elimizde bulunan şiirinden Doğanşar’daki Hubuyar Sultan Ocağı'na bağlı olduğunu öğreniyoruz. Şiirde Derviş Haydar Ali, Hubuyar Sultan’ın kerametlerini sıralamaktadır. Hubuyar Sultan, 1574’te vefat eden Ali Baba ile aynı dönemde yaşamıştır. Nitekim paylaşılan şiirdeki “Ali Baba ile girdi fırına” sözü de bunu doğrulamaktadır.

 

 

Kaynakça

Kaya, Doğan (2009). Sivas Halk Şairleri. C. 2. Sivas: Sivas Valiliği Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. DOĞAN KAYA
Yayın Tarihi: 20.11.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Hubuyar

Çıkıp arş yüzünde nurda oturan

Mevtasını mevtasına yetiren

Kud(u)ret yarılıp lokmasını yetiren

Süt ile kaymağı balı Hubuyar

 

Ateşi yok iken çiğler pişiren

Lokma verip hub evini coşuran

Muhannet köprüsün suyun taşıran

Kurtardı zulmetten yolu Hubuyar

 

Bakmıyon mu kayıkların haline

İsm-i Azam geldi anda diline

Bir avuç kum aldı hünkâr eline

Az kaldı kurusun gölü Hubuyar

 

Eşiğim altına varam sırrına

İki cihan boyanmıştı nuruna

Ali Baba ile girdi fırına

Estirdi kar ile yeli Hubuyar

 

Yedi gün boyunca külhan yaktılar

Evin yansın diye nara tıktılar

Yirmi dört saatten sonra baktılar

Sakalı buz tuttu veli Hubuyar

 

Sağ adamı musallaya kodular

“Buyur derviş cenazeye” dediler

Orada hazırdı kırklar yediler

Sağ adamı kıldı ölü Hubuyar

 

Ayrıcılar hep sıraya dizildi

Kerameti arşa kürse yazıldı

Gürgen çukuruna berat yazıldı

Baltasını astı dala Hubuyar

 

Bağrıma kâr etti dolunun tası

Hasan ile Hüseyin’dir atası

Uzadın da n’eyden bunun ötesi

Kuldur Derviş Haydar Ali Hubuyar

Kaya, Doğan (2009). Sivas Halk Şairleri. C. 2. Sivas: Sivas Valiliği Yay. 95.