DİLAVER BABA

(d. ?/? - ö. 1282/1866)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmayan şairin mezar taşındaki kitâbede yer alan manzumeden hareketle Travnikli (Bosna-Hersek'de bir şehir) olduğu ve şairliğinin yanında hattalık ve nakkaşlık yaptığı söylenebilir. Şairin Kız Dimitri adında bir köçek için yazdığı şarkısı ile Galata'da bulunan Kız Dino'nun meyhanesi için yazığı uzun bir manzumesi olduğundan söz edilmektedir (İstanbul Ansiklopedisi 1966: 4568). Mezarının bugün Kazlıçeşme'de Perişan Baba Bektaşi Tekkesi'nde olduğu bilinmektedir. 

 

Kaynakça

"Dilâver Baba" (1966). İstanbul Ansiklopedisi. C. 8. İstanbul: Koçu Yay. 4568.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 27.02.2015
Güncelleme Tarihi: 24.08.2021

Eserlerinden Örnekler