DİNDÂRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı bilinmeyen âşığın ne zaman, nerede doğduğu bilinmemektedir. Hayatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi bulunmayan Dindârî'ye ait bir koşma Saadettin Nüzhet Ergun'un Türk Şairleri isimli eserinde yer almıştır (yty: 1181).

Kaynakça

Ergun, S. Nüzhet (yty). Saz Şairleri. C. 3. yyy. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 27.02.2015
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Neyleyeyim bilmem aklım perîşan

Sevdiğim insâfa gelmedi gitti

Senin için ben ne derdlere düştüm

Yine kadrü kıymet bilmedi gitti

Coşkun sular gibi çağlar gezerim

Alnıma da kara bağlar gezerim

Dünü gün yâr deye ağlar gezerim

Gözümün yaşını silmedi gitti

Bîçâre Dindarî cefâda dâim

Yârine her zaman vefâda dâim

Sevdiğim ellerle safâda dâim

Hiç benim yüzüme bakmadı gitti

Ergun, S. Nüzhet (yty). Saz Şairleri. C. 3. yyy. 181.