DUHÛLÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hızrî'nin “Cem'üş - Şairân” adlı şiirinde ismi geçmektedir (38. dörtlük). Duhûlî hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi tespit edilememiştir.

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 07.02.2015
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler