DÜRRÎ, Ali

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilgi bulunmayan, 19. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilen Bektaşi şairine ait kimi şiirler yayımlanmıştır. Turgut Koca Bektaşi Nefesleri ve Şairleri isimli eserinde şaire ait birçok şiire yer vermiş ve yalnızca aruz vezniyle şiirlerini yazdığını söylemiştir (Koca 1990: 658). Şaire ait iki gazel de S. N. Ergun tarafından Türk Şairleri isimli eserde verilmiştir (yty: 1190). 

 

Kaynakça

Ergun, S. Nüzhet (yty). Saz Şairleri. C. 3. yyy. 

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 27.02.2015
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Zâhidâ zann etme kim biz bir kuru hulyâdayız

Lîmaallah kurb-i Hak’ta merkez-i ulyâdayız

 

Gönlümüz gözi açıktır seyrimiz dîdâr-ı dost

Menzilin olduk hitâmı maksad-ı aksâdeyiz

 

Hamdülillâh dâmen-i pîri tutaldan her nefes

Eyleriz mi’râc-ı rûhânî şeb-i Esrâ’dayız

 

Kâf ü nûn’un neş’esiyle müfredatta sâriyiz

Zâhiriz her bir lisanda noktada ihfâdeyiz

 

Çün karâr ettik dil-i dânâda bulduk aslımız

Cennet-i huld âşiyânın aslıyız me’vâdayız

 

Gerçi sûrette gedâyız Dürriyâ vîrâneyiz

Pîr-i dânâ himmetiyle Kenz-i lâyüfnâdeyiz

Ergun, S. Nüzhet (yty). Saz Şairleri. C. 3. yyy. 1190.

 

Nefes

Bende-i Âl-i Resûl’e taş atan ey bî hayâ

Kavm-i bâtılsız adâvet sinenizde var dahâ

 

Ümmet-i Peygamberiz dersiz edersiz iftirâ

Pîşüvânızdır Muâvî bu değil asla hafâ

 

Mâyeniz Süfyâni’lerden buldu çün neşv ü nemâ

Kasdınız Âl-i Resûl’e eylemek hâlâ cefâ

 

Uymadık hem uymayız Mervan’a biz sizler gibi

Hem kıyâs-ı akl ile şeytana biz sizler gibi

 

Etmeyiz hiç iktidâ butlâna biz sizler gibi

Ahdimizden dönmeyiz Rahmân’a biz sizler gibi

 

Mâyeniz Süfyâni’lerden buldu çün nevş ü nemâ

Kasdınız Âl-i Resûl’e eylemek hâlâ cefâ

 

Kim revâ görüb hiyânet kasd-ı Evlâd ettiniz

Râh ü erkân-ı Resûlullah'ı berbâd ettiniz

 

Utanıp arlanmadan çok sözler isnat ettiniz

İbn-i Süfyân'a uyub mezhebler îcâd ettiniz

 

Mâyeniz Süfyâni’lerden buldu çün neşv ö nemâ

Kasdınız Âl-i Resûl'e eylemek hâlâ cefâ

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 658.

 

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '13783' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7301' (length=4)
   'M_TIPI' => string '4' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'durri-ali' (length=9)
   'M_ADI' => string 'DÜRRÎ, Ali' (length=12)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'dürri ali tekke şairi' (length=23)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => null
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Hayatı hakkında bilgi bulunmayan, 19. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilen Bektaşi şairine ait kimi şiirler yayımlanmıştır. Turgut Koca <em>Bektaşi Nefesleri ve Şairleri</em> isimli eserinde şaire ait birçok şiire yer vermiş ve yalnızca aruz vezniyle şiirlerini yazdığını söylemiştir (Koca 1990: 658). Şaire ait iki gazel de S. N. Ergun tarafından <em>Türk Şairleri</em> isimli eserde verilmiştir (yty: 1190). </p> <p style="text-al'... (length=533)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatı hakkında bilgi bulunmayan 19 yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilen bektaşi şairine ait kimi şiirler yayımlanmıştır turgut koca nefesleri ve şairleri isimli eserinde şaire birçok şiire yer vermiş yalnızca aruz vezniyle şiirlerini yazdığını söylemiştir 1990 658 iki gazel de s n ergun tarafından türk eserde verilmiştir yty 1190' (length=375)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Zâhidâ zann etme kim biz bir kuru hulyâdayız</p> <p>Lîmaallah kurb-i Hak’ta merkez-i ulyâdayız</p> <p> </p> <p>Gönlümüz gözi açıktır seyrimiz dîdâr-ı dost</p> <p>Menzilin olduk hitâmı maksad-ı aksâdeyiz</p> <p> </p> <p>Hamdülillâh dâmen-i pîri tutaldan her nefes</p> <p>Eyleriz mi’râc-ı rûhânî şeb-i Esrâ’dayız</p> <p> </p> <p>Kâf ü nûn’un neş’esiyle müfredatta sâriyiz</p> <p>Zâhiriz her bir lisanda noktada ihfâdeyiz</p> <p'... (length=2110)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel zahida zann etme kim biz bir kuru hulyadayız limaallah kurbi hakta merkezi ulyadayız gönlümüz gözi açıktır seyrimiz didarı dost menzilin olduk hitamı maksadı aksadeyiz hamdülillah dameni piri tutaldan her nefes eyleriz miracı rühani şebi esradayız kaf ü nünun neşesiyle müfredatta sariyiz zahiriz lisanda noktada ihfadeyiz çün karar ettik dili danada bulduk aslımız cenneti huld aşiyanın aslıyız mevadayız gerçi sürette gedayız dürriya viraneyiz dana himmetiyle kenzi lay'... (length=1180)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Ergun, S. Nüzhet (yty). <em>Saz Şairleri.</em> C. 3. yyy.&nbsp;</p> <p>Koca, Turgut (1990).&nbsp;<em>Bektaşi Nefesleri ve Şairleri.&nbsp;</em>İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.</p>' (length=218)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ergun s nüzhet yty saz şairleri c 3 yyy koca turgut 1990 bektaşi nefesleri ve istanbul naci kasım maarif kitaphanesi matbaası' (length=131)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'dürri ali tekke şairi hayatı hakkında bilgi bulunmayan 19 yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilen bektaşi şairine ait kimi şiirler yayımlanmıştır turgut koca nefesleri ve şairleri isimli eserinde şaire birçok şiire yer vermiş yalnızca aruz vezniyle şiirlerini yazdığını söylemiştir 1990 658 iki gazel de s n ergun tarafından türk eserde verilmiştir yty 1190 zahida zann etme kim biz bir kuru hulyadayız limaallah kurbi hakta merkezi ulyadayız gönlümüz gözi açık'... (length=1500)
   'M_YAZAR' => string 'TUNA YILDIZ' (length=11)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'tuna yıldız' (length=13)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-02-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'ANAHTAR KELİMELER KONTROL EDİLDİ. MADDE REDAKTE EDİLDİ. EÇ
AEA' (length=69)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-06' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1021' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '13783' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7301' (length=4)
   'M_TIPI' => string '4' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'durri-ali' (length=9)
   'M_ADI' => string 'DÜRRÎ, Ali' (length=12)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'dürri ali tekke şairi' (length=23)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => null
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Hayatı hakkında bilgi bulunmayan, 19. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilen Bektaşi şairine ait kimi şiirler yayımlanmıştır. Turgut Koca <em>Bektaşi Nefesleri ve Şairleri</em> isimli eserinde şaire ait birçok şiire yer vermiş ve yalnızca aruz vezniyle şiirlerini yazdığını söylemiştir (Koca 1990: 658). Şaire ait iki gazel de S. N. Ergun tarafından <em>Türk Şairleri</em> isimli eserde verilmiştir (yty: 1190). </p> <p style="text-al'... (length=533)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatı hakkında bilgi bulunmayan 19 yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilen bektaşi şairine ait kimi şiirler yayımlanmıştır turgut koca nefesleri ve şairleri isimli eserinde şaire birçok şiire yer vermiş yalnızca aruz vezniyle şiirlerini yazdığını söylemiştir 1990 658 iki gazel de s n ergun tarafından türk eserde verilmiştir yty 1190' (length=375)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Zâhidâ zann etme kim biz bir kuru hulyâdayız</p> <p>Lîmaallah kurb-i Hak’ta merkez-i ulyâdayız</p> <p> </p> <p>Gönlümüz gözi açıktır seyrimiz dîdâr-ı dost</p> <p>Menzilin olduk hitâmı maksad-ı aksâdeyiz</p> <p> </p> <p>Hamdülillâh dâmen-i pîri tutaldan her nefes</p> <p>Eyleriz mi’râc-ı rûhânî şeb-i Esrâ’dayız</p> <p> </p> <p>Kâf ü nûn’un neş’esiyle müfredatta sâriyiz</p> <p>Zâhiriz her bir lisanda noktada ihfâdeyiz</p> <p'... (length=2110)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel zahida zann etme kim biz bir kuru hulyadayız limaallah kurbi hakta merkezi ulyadayız gönlümüz gözi açıktır seyrimiz didarı dost menzilin olduk hitamı maksadı aksadeyiz hamdülillah dameni piri tutaldan her nefes eyleriz miracı rühani şebi esradayız kaf ü nünun neşesiyle müfredatta sariyiz zahiriz lisanda noktada ihfadeyiz çün karar ettik dili danada bulduk aslımız cenneti huld aşiyanın aslıyız mevadayız gerçi sürette gedayız dürriya viraneyiz dana himmetiyle kenzi lay'... (length=1180)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Ergun, S. Nüzhet (yty). <em>Saz Şairleri.</em> C. 3. yyy.&nbsp;</p> <p>Koca, Turgut (1990).&nbsp;<em>Bektaşi Nefesleri ve Şairleri.&nbsp;</em>İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.</p>' (length=218)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ergun s nüzhet yty saz şairleri c 3 yyy koca turgut 1990 bektaşi nefesleri ve istanbul naci kasım maarif kitaphanesi matbaası' (length=131)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'dürri ali tekke şairi hayatı hakkında bilgi bulunmayan 19 yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilen bektaşi şairine ait kimi şiirler yayımlanmıştır turgut koca nefesleri ve şairleri isimli eserinde şaire birçok şiire yer vermiş yalnızca aruz vezniyle şiirlerini yazdığını söylemiştir 1990 658 iki gazel de s n ergun tarafından türk eserde verilmiştir yty 1190 zahida zann etme kim biz bir kuru hulyadayız limaallah kurbi hakta merkezi ulyadayız gönlümüz gözi açık'... (length=1500)
   'M_YAZAR' => string 'TUNA YILDIZ' (length=11)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'tuna yıldız' (length=13)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-02-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'ANAHTAR KELİMELER KONTROL EDİLDİ. MADDE REDAKTE EDİLDİ. EÇ
AEA' (length=69)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-06' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1021' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '13783' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7301' (length=4)
   'M_TIPI' => string '4' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'durri-ali' (length=9)
   'M_ADI' => string 'DÜRRÎ, Ali' (length=12)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'dürri ali tekke şairi' (length=23)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => null
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Hayatı hakkında bilgi bulunmayan, 19. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilen Bektaşi şairine ait kimi şiirler yayımlanmıştır. Turgut Koca <em>Bektaşi Nefesleri ve Şairleri</em> isimli eserinde şaire ait birçok şiire yer vermiş ve yalnızca aruz vezniyle şiirlerini yazdığını söylemiştir (Koca 1990: 658). Şaire ait iki gazel de S. N. Ergun tarafından <em>Türk Şairleri</em> isimli eserde verilmiştir (yty: 1190). </p> <p style="text-al'... (length=533)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatı hakkında bilgi bulunmayan 19 yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilen bektaşi şairine ait kimi şiirler yayımlanmıştır turgut koca nefesleri ve şairleri isimli eserinde şaire birçok şiire yer vermiş yalnızca aruz vezniyle şiirlerini yazdığını söylemiştir 1990 658 iki gazel de s n ergun tarafından türk eserde verilmiştir yty 1190' (length=375)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Zâhidâ zann etme kim biz bir kuru hulyâdayız</p> <p>Lîmaallah kurb-i Hak’ta merkez-i ulyâdayız</p> <p> </p> <p>Gönlümüz gözi açıktır seyrimiz dîdâr-ı dost</p> <p>Menzilin olduk hitâmı maksad-ı aksâdeyiz</p> <p> </p> <p>Hamdülillâh dâmen-i pîri tutaldan her nefes</p> <p>Eyleriz mi’râc-ı rûhânî şeb-i Esrâ’dayız</p> <p> </p> <p>Kâf ü nûn’un neş’esiyle müfredatta sâriyiz</p> <p>Zâhiriz her bir lisanda noktada ihfâdeyiz</p> <p'... (length=2110)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel zahida zann etme kim biz bir kuru hulyadayız limaallah kurbi hakta merkezi ulyadayız gönlümüz gözi açıktır seyrimiz didarı dost menzilin olduk hitamı maksadı aksadeyiz hamdülillah dameni piri tutaldan her nefes eyleriz miracı rühani şebi esradayız kaf ü nünun neşesiyle müfredatta sariyiz zahiriz lisanda noktada ihfadeyiz çün karar ettik dili danada bulduk aslımız cenneti huld aşiyanın aslıyız mevadayız gerçi sürette gedayız dürriya viraneyiz dana himmetiyle kenzi lay'... (length=1180)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Ergun, S. Nüzhet (yty). <em>Saz Şairleri.</em> C. 3. yyy.&nbsp;</p> <p>Koca, Turgut (1990).&nbsp;<em>Bektaşi Nefesleri ve Şairleri.&nbsp;</em>İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.</p>' (length=218)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ergun s nüzhet yty saz şairleri c 3 yyy koca turgut 1990 bektaşi nefesleri ve istanbul naci kasım maarif kitaphanesi matbaası' (length=131)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'dürri ali tekke şairi hayatı hakkında bilgi bulunmayan 19 yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilen bektaşi şairine ait kimi şiirler yayımlanmıştır turgut koca nefesleri ve şairleri isimli eserinde şaire birçok şiire yer vermiş yalnızca aruz vezniyle şiirlerini yazdığını söylemiştir 1990 658 iki gazel de s n ergun tarafından türk eserde verilmiştir yty 1190 zahida zann etme kim biz bir kuru hulyadayız limaallah kurbi hakta merkezi ulyadayız gönlümüz gözi açık'... (length=1500)
   'M_YAZAR' => string 'TUNA YILDIZ' (length=11)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'tuna yıldız' (length=13)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-02-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'ANAHTAR KELİMELER KONTROL EDİLDİ. MADDE REDAKTE EDİLDİ. EÇ
AEA' (length=69)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-06' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1021' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 3 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 5 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 13783 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '13783' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '7301' (length=4)
   'M_TIPI' => string '4' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'durri-ali' (length=9)
   'M_ADI' => string 'DÜRRÎ, Ali' (length=12)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'dürri ali tekke şairi' (length=23)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => null
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Hayatı hakkında bilgi bulunmayan, 19. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilen Bektaşi şairine ait kimi şiirler yayımlanmıştır. Turgut Koca <em>Bektaşi Nefesleri ve Şairleri</em> isimli eserinde şaire ait birçok şiire yer vermiş ve yalnızca aruz vezniyle şiirlerini yazdığını söylemiştir (Koca 1990: 658). Şaire ait iki gazel de S. N. Ergun tarafından <em>Türk Şairleri</em> isimli eserde verilmiştir (yty: 1190). </p> <p style="text-al'... (length=533)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatı hakkında bilgi bulunmayan 19 yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilen bektaşi şairine ait kimi şiirler yayımlanmıştır turgut koca nefesleri ve şairleri isimli eserinde şaire birçok şiire yer vermiş yalnızca aruz vezniyle şiirlerini yazdığını söylemiştir 1990 658 iki gazel de s n ergun tarafından türk eserde verilmiştir yty 1190' (length=375)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Zâhidâ zann etme kim biz bir kuru hulyâdayız</p> <p>Lîmaallah kurb-i Hak’ta merkez-i ulyâdayız</p> <p> </p> <p>Gönlümüz gözi açıktır seyrimiz dîdâr-ı dost</p> <p>Menzilin olduk hitâmı maksad-ı aksâdeyiz</p> <p> </p> <p>Hamdülillâh dâmen-i pîri tutaldan her nefes</p> <p>Eyleriz mi’râc-ı rûhânî şeb-i Esrâ’dayız</p> <p> </p> <p>Kâf ü nûn’un neş’esiyle müfredatta sâriyiz</p> <p>Zâhiriz her bir lisanda noktada ihfâdeyiz</p> <p'... (length=2110)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel zahida zann etme kim biz bir kuru hulyadayız limaallah kurbi hakta merkezi ulyadayız gönlümüz gözi açıktır seyrimiz didarı dost menzilin olduk hitamı maksadı aksadeyiz hamdülillah dameni piri tutaldan her nefes eyleriz miracı rühani şebi esradayız kaf ü nünun neşesiyle müfredatta sariyiz zahiriz lisanda noktada ihfadeyiz çün karar ettik dili danada bulduk aslımız cenneti huld aşiyanın aslıyız mevadayız gerçi sürette gedayız dürriya viraneyiz dana himmetiyle kenzi lay'... (length=1180)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Ergun, S. Nüzhet (yty). <em>Saz Şairleri.</em> C. 3. yyy.&nbsp;</p> <p>Koca, Turgut (1990).&nbsp;<em>Bektaşi Nefesleri ve Şairleri.&nbsp;</em>İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.</p>' (length=218)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ergun s nüzhet yty saz şairleri c 3 yyy koca turgut 1990 bektaşi nefesleri ve istanbul naci kasım maarif kitaphanesi matbaası' (length=131)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'dürri ali tekke şairi hayatı hakkında bilgi bulunmayan 19 yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilen bektaşi şairine ait kimi şiirler yayımlanmıştır turgut koca nefesleri ve şairleri isimli eserinde şaire birçok şiire yer vermiş yalnızca aruz vezniyle şiirlerini yazdığını söylemiştir 1990 658 iki gazel de s n ergun tarafından türk eserde verilmiştir yty 1190 zahida zann etme kim biz bir kuru hulyadayız limaallah kurbi hakta merkezi ulyadayız gönlümüz gözi açık'... (length=1500)
   'M_YAZAR' => string 'TUNA YILDIZ' (length=11)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'tuna yıldız' (length=13)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2015-02-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'ANAHTAR KELİMELER KONTROL EDİLDİ. MADDE REDAKTE EDİLDİ. EÇ
AEA' (length=69)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-06' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1021' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('dürri ali tekke şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 13783 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=161)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)