DÜRRÎ, Enderunlu, Hazineli

(d. ?/? - ö. ?/19. yy)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Enderun'da yetiştiği için Rikâb-ı Hümâyûn kaymakamı Silahdâr Mustafa Paşa-zâde Enderunlu Dürrî Bey ve Hazîneli Dürrî Bey sanıyla tanındı. III. Selîm devri şairlerindendi. Şiirlerine örnek Atâ Tarihi ve Tuhfe-i Nâilî'dedir.

 

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Âyâ ne idem ol şeh-i hûbâna hediyye

Bu tuhfe-i cânım ola cânâna hediyye

Hak zât-ı hümâyûnunu dâ'im ede âmîn

Bu dürr-i du'âdır hele şâhâna hediyye

(Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay. 422.)