DÜRRÎ, Musâhib-zâde Paşa Dürrîsi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şair hakkında bilgi veren tek kaynak, İsmail Beliğ'in Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr adlı tezkiresidir. Tezkirede şairin "Musâhib-zâde Paşa Dürrîsi" denmekle tanındığı vurgulanıp kadılık yaptığı kaydedilmiştir.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 79.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.01.2015
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

O zülf esîr-i cünûn olduğuma değmez mi

Olal garka-i hûn ûn olduğuma değmez mi

 

O serv-i ser-keşe ibretle bak ne âfetdür

Esîr-i vad-i kemûn olduğuma değmez mi

 

Bahârda leb-i cûda bu gûne âlem-i âb

Garîk-i bahr-ı düyûn olduğuma değmez mi

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 79).