EDHEM BABA, Aydonatlı

(d. ?/? - ö. 1323/1906)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı ve eserleri hakkında detaylı bilgiler olmayan şairin İstanbul'da Kişmir adındaki uşağı ile birlikte yaşadığı bilinmektedir. Günümüze ulaşan tek manzumesinden şairin Merdiven Köyü'ndeki Şahkulu Dergâhı'nda bulunduğu anlaşılmaktadır. İstanbul Ansiklopedisi'ne göre uşağı ve kendisi iyi derecede Rumca bilmektedirler. 1906 yılının kış aylarında Kişmir ile Üsküdar'da birlikte kaldıkları handa, odada yanan mangal kömürünün dumanı nedeniyle vefat etmişlerdir. Vasiyeti üzerine uşağı Kişmir ile birlikte aynı mezara gömülmüşlerdir. Mezarı bugün Karacaahmed mezarlığında Miskinler Tekkesi yakınlarında bulunmaktadır (İstanbul Ansiklopedisi 1966: 4905). 

Kaynakça

"Edhem Baba Aydonatlı" (1968). İstanbul Ansiklopedisi. C.9. İstanbul: Koçu Yay. 4905-4906.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 22.02.2015
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Aydonatlı Edhem Baba

Elde asâ sırtda aba

Başı açık bürehne pâ

Cezbe ile aşk yolunda

Aydonatlı Edhem Baba

Hacı Bektaş Veli pirim

Hâneberduş bir fâkirim

Ammâ ki gel gör dalımda

Eksik olmaz bir emîrim

Çıplak gezer giydiririm

Aç dolaşır yidiririm

Şehi hûban köçeğimi

Diyar diyar gezdiririm

Döşek hasır ne gam bize

Sevişdikde biz göz göze

Ben uyanık yârim uyur

Koyub şâhin başın dize

Hû erenler kalenderler

Bizlere destur verenler

Dalub yârin bağçesine

Sünbül karanfil derenler

Güzel Allah sevmiş güzel

Biz de aldık mürşidden el

Dervişlere mâşuk gerek

İlelebed minel ezel

Mâi tahûr olmuş şarab

Gönül mâmur hâne harab

Bu Edheme güzel yârin

Ayakları çifte mihrab

Pâk itikad hem pâk beden

Ayak atma gaslitmeden

Hem mâşukun yıka pâk it

Zira sual ulur senden

Sultânım Şahkuluna pes

Hamam kurmuş mermer kafes

Lûlesine kurnasına

Âşıkaane sinmiş nefes

Yunduk attık çirkimizi

Râhimizde bulduk izi

Vahdetdedir ulu Tanrı

Biz bir ittik ikimizi

Başı açık bürehne pâ

Geldi Âşık Edhem Baba

Şeb çerâgı yâri ile

Ey hamamcı can merhabâ

"Edhem Baba Aydonatlı" (1968). İstanbul Ansiklopedisi. C. 9. İstanbul: Koçu Yay. 4905-4906.