ELVÂNÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Reyhanî'nin “Şark'ta Âşıklar” adlı şiirinde ismi geçmektedir (4. dörtlük). Söz konusu şiirde geçen "Arpaçay'ında Elvânî" ifadesinden Kars'ın Arpaçay ilçesinden olduğu anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 07.02.2015
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler