EMÎN, Mehmed Emin Bey

(d. ?/? - ö. 1160/1748-48)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Mora’da Avarin’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed Emin’dir. Mehmed Emin Bey olarak tanındı. Kalyonculuk yaptı. Tunus, Trablus ve Cezayir’de bulundu. 1160/1748-48 yılında vefat etti. Vefat tarihi Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 463)’de 1260/1844-45 olarak gösterilmiştir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fatîn (1271: 19)’de iki beyti örnek olarak verilmiştir. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 463)’ye göre usta bir şairdi.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 463.

Fatîn Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 19.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilÎ-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 67.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). “Emin Mehmed Efendi (Avarin/Navarin)”. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 32. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.05.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Nihâl-i bâğ-ı ânsın rûy-i âlin verd-i cennetdir

Dil-i zârımda cânâ âh o bâga murg-ı zînetdir

Ve lehû

Emîn genc-i kemâl-i mahabbet oldu gönül

Aceb ki müflis-i erbâb-ı vuslat olmuşdur

(Fatîn Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 19. )


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÛRÎ, Tümen-zâde Nurî Efendid. ? - ö. 1768-69Doğum YeriGörüntüle
2BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Doğum YeriGörüntüle
3PENÂH, Moravî Süleyman Penâh Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NÛRÎ, Tümen-zâde Nurî Efendid. ? - ö. 1768-69Doğum YılıGörüntüle
5BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Doğum YılıGörüntüle
6PENÂH, Moravî Süleyman Penâh Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NÛRÎ, Tümen-zâde Nurî Efendid. ? - ö. 1768-69Ölüm YılıGörüntüle
8BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Ölüm YılıGörüntüle
9PENÂH, Moravî Süleyman Penâh Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NÛRÎ, Tümen-zâde Nurî Efendid. ? - ö. 1768-69MeslekGörüntüle
11BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61MeslekGörüntüle
12PENÂH, Moravî Süleyman Penâh Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13NÛRÎ, Tümen-zâde Nurî Efendid. ? - ö. 1768-69Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15PENÂH, Moravî Süleyman Penâh Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÛRÎ, Tümen-zâde Nurî Efendid. ? - ö. 1768-69Madde AdıGörüntüle
17BELÎĞ, Mehmed Emînd. ? - ö. 1760-61Madde AdıGörüntüle
18PENÂH, Moravî Süleyman Penâh Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle