EMÎN, Nazîrî-zâde Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1124/1712-13)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed olup Nazîrî-zâde sanıyla tanınmıştır. Safâyî'ye göre Selanik’te; Salim'e göre Delvine (Arnavutluk)'de doğdu. İyi bir eğitim alıp bazı saray hizmetlerinde çalıştıktan sonra kapıcıbaşı olmuş, yazdığı bir rubainin beğenilmesi üzerine Kıbrıs’a defterdar tayin edilmiş, 1124/1712-13 senesinde Kıbrıs defterdarı iken vefat etmiştir. (Çapan 2005: 81; İnce 2005: 180)

 Şiir söyleyecek derecede Arapça ve Farsça bilen Emîn, tarih düşürmede de ustadır. Ayrıca musiki ilminde de özel bir yeteneği olduğu kaynaklarda kayıtlıdır. Selanik'ten İstanbul'a geldiği zaman, uzun süre İstanbul'un ileri gelenlerinin sohbet meclislerinde bulunmuştur. Zamanının meşhurlarından birine tarih manzumesi kaleme almıştır (Çapan 2005: 81).

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl) (2005). Sâlim Efendi ,Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 30.11.2013
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Hasenü’l-hulk-ı Muhammed-alem aga-yı güzîn

Ol ki endîşe-i evsâfı safâdır bâle

İttibâ itmek içün sünnet-i hayrü’l-beşere

Hatt-ı müşgînini vaz itdi urdı vâle

Hatt degüldür görülen reşk-i cemâliyle anun

Karalar giydi güneş gökde büründü şâle

Bakup ol hatta dedim ben de Emînâ târîh

İtdi etrâfın ihâta meh-i bedrin hâle 

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 81.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1OSMAN, Selânikîd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2TUTMACId. ? - ö. 27 Şubat 1406’dan sonra ?Doğum YeriGörüntüle
3ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827Doğum YeriGörüntüle
4OSMAN, Selânikîd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5TUTMACId. ? - ö. 27 Şubat 1406’dan sonra ?Doğum YılıGörüntüle
6ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827Doğum YılıGörüntüle
7OSMAN, Selânikîd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8TUTMACId. ? - ö. 27 Şubat 1406’dan sonra ?Ölüm YılıGörüntüle
9ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827Ölüm YılıGörüntüle
10OSMAN, Selânikîd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11TUTMACId. ? - ö. 27 Şubat 1406’dan sonra ?MeslekGörüntüle
12ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827MeslekGörüntüle
13OSMAN, Selânikîd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TUTMACId. ? - ö. 27 Şubat 1406’dan sonra ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16OSMAN, Selânikîd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17TUTMACId. ? - ö. 27 Şubat 1406’dan sonra ?Madde AdıGörüntüle
18ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827Madde AdıGörüntüle