EMÎRÎ, Emîr Çelebi, Seyyid Fahreddînoğlu

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Emîr Çelebi hakkındaki sınırlı bilgiler Garîbî’nin Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rum (Babacan 2010: 80) adlı tezkiresinde yer almaktadır. Bu kaynakta belirtildiğine göre şairin mahlası Emîrîdir. Germiyan ilinde Seyyid Fahreddînoğlu denmekle tanınmıştır. “Osmânoğlu kapısı”nda ahkâm kâtipliği yapmıştır. İnşa ve hat alanında meşhur olan Emîrî’nin Dîvân’ı vardır.

Kaynakça

Babacan, İsrafil (hzl.) (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rum - Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yayınevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 11.05.2015
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Mecâzî yâra aşk olmaz hakîkî yâra aşk olsun

Digül pehlû-yı nefsânî hemân dîdâra aşk olsun

(Babacan, İsrafil (hzl.) (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rum - Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yayınevi. 80.)