ENVERÎ, Ahmed Enverî Efendi

(d. ?/? - ö. 1301/1884)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed Enverî Efendi'dir. İstanbul'a gelip Başmuhasebe Kalemi'ne girdi. Bir süre sonra burada İhtisâb başkâtibi oldu. Daha sonra Sadaret Mektûbî Kalemine girip Tahrîrât kâtipliğiyle Şam'a gönderildi. 1277/1860 senesinde Meclis-i Rüsûmât'ın teşekkülünde buranın reisi oldu ve ûlâ sınıf-ı evveli rütbesini aldı. Muharrem 1280/1863'te Dîvân-ı Muhâsebât üyesi oldu. Aynı senenin Zilhicce ayında Varidât muhasebecisi görevine getirildi. Zilhicce 1283/1866'da tekrar Dîvân-ı Muhasebat üyesi oldu. Safer 1284/1867'de Hüküm Komisyonu'na reis olup buradan ayrıldıktan sonra da Dîvân-ı İstînâf reisi olarak atandı. Bu görevinden azledildi. Safer 1291/1874'te ikinci defa olarak Dîvân-ı İstînâf reisi oldu ve bu görevinde iken emekliye ayrıldı. Ramazan 1301/1884'te vefat etti. Üsküdar'da defnedildi.

Sicill-i Osmânî'ye göre kâtip ve şair idi (Mehmed Süreyyâ 1308: 441).

Kaynakça

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11047' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4179' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'enveri-ahmed-enveri-efendi' (length=26)
   'M_ADI' => string 'ENVERÎ, Ahmed Enverî Efendi' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'enveri ahmed efendi divan şairi' (length=32)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1301' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1884' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Muhasib' (length=7)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'muhasib' (length=7)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Asıl adı Ahmed Enverî Efendi'dir. İstanbul'a gelip Başmuhasebe Kalemi'ne girdi. Bir süre sonra burada İhtisâb başkâtibi oldu. Daha sonra Sadaret Mektûbî Kalemine girip Tahrîrât kâtipliğiyle Şam'a gönderildi. 1277/1860 senesinde Meclis-i Rüsûmât'ın teşekkülünde buranın reisi oldu ve ûlâ sınıf-ı evveli rütbesini aldı. Muharrem 1280/1863'te Dîvân-ı Muhâsebât üyesi oldu. Aynı senenin Zilhicce ayında Varidât muhasebecisi görevine getiril'... (length=1031)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı ahmed enveri efendidir istanbula gelip başmuhasebe kalemine girdi bir süre sonra burada ihtisab başkatibi oldu daha sadaret mektübi girip tahrirat katipliğiyle şama gönderildi 1277 1860 senesinde meclisi rüsümatın teşekkülünde buranın reisi ve üla sınıfı evveli rütbesini aldı muharrem 1280 1863te divanı muhasebat üyesi aynı senenin zilhicce ayında varidat muhasebecisi görevine getirildi 1283 1866da tekrar safer 1284 1867de hüküm komisyonuna reis olup buradan ayrıldıkt'... (length=742)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Mehmed Süreyya (1308). <em>Sicill-i Osmânî.</em> C. I. İstanbul.</p>' (length=75)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'mehmed süreyya 1308 sicilli osmani c ı istanbul' (length=49)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'enveri ahmed efendi divan şairi muhasib asıl adı efendidir istanbula gelip başmuhasebe kalemine girdi bir süre sonra burada ihtisab başkatibi oldu daha sadaret mektübi girip tahrirat katipliğiyle şama gönderildi 1277 1860 senesinde meclisi rüsümatın teşekkülünde buranın reisi ve üla sınıfı evveli rütbesini aldı muharrem 1280 1863te divanı muhasebat üyesi aynı senenin zilhicce ayında varidat muhasebecisi görevine getirildi 1283 1866da tekrar safer 1284 1867de hüküm komisyonuna r'... (length=791)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-02' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1171' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11047' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4179' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'enveri-ahmed-enveri-efendi' (length=26)
   'M_ADI' => string 'ENVERÎ, Ahmed Enverî Efendi' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'enveri ahmed efendi divan şairi' (length=32)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1301' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1884' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Muhasib' (length=7)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'muhasib' (length=7)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Asıl adı Ahmed Enverî Efendi'dir. İstanbul'a gelip Başmuhasebe Kalemi'ne girdi. Bir süre sonra burada İhtisâb başkâtibi oldu. Daha sonra Sadaret Mektûbî Kalemine girip Tahrîrât kâtipliğiyle Şam'a gönderildi. 1277/1860 senesinde Meclis-i Rüsûmât'ın teşekkülünde buranın reisi oldu ve ûlâ sınıf-ı evveli rütbesini aldı. Muharrem 1280/1863'te Dîvân-ı Muhâsebât üyesi oldu. Aynı senenin Zilhicce ayında Varidât muhasebecisi görevine getiril'... (length=1031)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı ahmed enveri efendidir istanbula gelip başmuhasebe kalemine girdi bir süre sonra burada ihtisab başkatibi oldu daha sadaret mektübi girip tahrirat katipliğiyle şama gönderildi 1277 1860 senesinde meclisi rüsümatın teşekkülünde buranın reisi ve üla sınıfı evveli rütbesini aldı muharrem 1280 1863te divanı muhasebat üyesi aynı senenin zilhicce ayında varidat muhasebecisi görevine getirildi 1283 1866da tekrar safer 1284 1867de hüküm komisyonuna reis olup buradan ayrıldıkt'... (length=742)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Mehmed Süreyya (1308). <em>Sicill-i Osmânî.</em> C. I. İstanbul.</p>' (length=75)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'mehmed süreyya 1308 sicilli osmani c ı istanbul' (length=49)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'enveri ahmed efendi divan şairi muhasib asıl adı efendidir istanbula gelip başmuhasebe kalemine girdi bir süre sonra burada ihtisab başkatibi oldu daha sadaret mektübi girip tahrirat katipliğiyle şama gönderildi 1277 1860 senesinde meclisi rüsümatın teşekkülünde buranın reisi ve üla sınıfı evveli rütbesini aldı muharrem 1280 1863te divanı muhasebat üyesi aynı senenin zilhicce ayında varidat muhasebecisi görevine getirildi 1283 1866da tekrar safer 1284 1867de hüküm komisyonuna r'... (length=791)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-02' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1171' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1884' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11047 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=143)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1884' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1884' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11047' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4179' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'enveri-ahmed-enveri-efendi' (length=26)
   'M_ADI' => string 'ENVERÎ, Ahmed Enverî Efendi' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'enveri ahmed efendi divan şairi' (length=32)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1301' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1884' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Muhasib' (length=7)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'muhasib' (length=7)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Asıl adı Ahmed Enverî Efendi'dir. İstanbul'a gelip Başmuhasebe Kalemi'ne girdi. Bir süre sonra burada İhtisâb başkâtibi oldu. Daha sonra Sadaret Mektûbî Kalemine girip Tahrîrât kâtipliğiyle Şam'a gönderildi. 1277/1860 senesinde Meclis-i Rüsûmât'ın teşekkülünde buranın reisi oldu ve ûlâ sınıf-ı evveli rütbesini aldı. Muharrem 1280/1863'te Dîvân-ı Muhâsebât üyesi oldu. Aynı senenin Zilhicce ayında Varidât muhasebecisi görevine getiril'... (length=1031)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı ahmed enveri efendidir istanbula gelip başmuhasebe kalemine girdi bir süre sonra burada ihtisab başkatibi oldu daha sadaret mektübi girip tahrirat katipliğiyle şama gönderildi 1277 1860 senesinde meclisi rüsümatın teşekkülünde buranın reisi ve üla sınıfı evveli rütbesini aldı muharrem 1280 1863te divanı muhasebat üyesi aynı senenin zilhicce ayında varidat muhasebecisi görevine getirildi 1283 1866da tekrar safer 1284 1867de hüküm komisyonuna reis olup buradan ayrıldıkt'... (length=742)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Mehmed Süreyya (1308). <em>Sicill-i Osmânî.</em> C. I. İstanbul.</p>' (length=75)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'mehmed süreyya 1308 sicilli osmani c ı istanbul' (length=49)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'enveri ahmed efendi divan şairi muhasib asıl adı efendidir istanbula gelip başmuhasebe kalemine girdi bir süre sonra burada ihtisab başkatibi oldu daha sadaret mektübi girip tahrirat katipliğiyle şama gönderildi 1277 1860 senesinde meclisi rüsümatın teşekkülünde buranın reisi ve üla sınıfı evveli rütbesini aldı muharrem 1280 1863te divanı muhasebat üyesi aynı senenin zilhicce ayında varidat muhasebecisi görevine getirildi 1283 1866da tekrar safer 1284 1867de hüküm komisyonuna r'... (length=791)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-02' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1171' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('muhasib' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11047 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=148)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1884' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1884' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11047' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4179' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'enveri-ahmed-enveri-efendi' (length=26)
   'M_ADI' => string 'ENVERÎ, Ahmed Enverî Efendi' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'enveri ahmed efendi divan şairi' (length=32)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1301' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1884' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Muhasib' (length=7)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'muhasib' (length=7)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Asıl adı Ahmed Enverî Efendi'dir. İstanbul'a gelip Başmuhasebe Kalemi'ne girdi. Bir süre sonra burada İhtisâb başkâtibi oldu. Daha sonra Sadaret Mektûbî Kalemine girip Tahrîrât kâtipliğiyle Şam'a gönderildi. 1277/1860 senesinde Meclis-i Rüsûmât'ın teşekkülünde buranın reisi oldu ve ûlâ sınıf-ı evveli rütbesini aldı. Muharrem 1280/1863'te Dîvân-ı Muhâsebât üyesi oldu. Aynı senenin Zilhicce ayında Varidât muhasebecisi görevine getiril'... (length=1031)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı ahmed enveri efendidir istanbula gelip başmuhasebe kalemine girdi bir süre sonra burada ihtisab başkatibi oldu daha sadaret mektübi girip tahrirat katipliğiyle şama gönderildi 1277 1860 senesinde meclisi rüsümatın teşekkülünde buranın reisi ve üla sınıfı evveli rütbesini aldı muharrem 1280 1863te divanı muhasebat üyesi aynı senenin zilhicce ayında varidat muhasebecisi görevine getirildi 1283 1866da tekrar safer 1284 1867de hüküm komisyonuna reis olup buradan ayrıldıkt'... (length=742)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Mehmed Süreyya (1308). <em>Sicill-i Osmânî.</em> C. I. İstanbul.</p>' (length=75)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'mehmed süreyya 1308 sicilli osmani c ı istanbul' (length=49)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'enveri ahmed efendi divan şairi muhasib asıl adı efendidir istanbula gelip başmuhasebe kalemine girdi bir süre sonra burada ihtisab başkatibi oldu daha sadaret mektübi girip tahrirat katipliğiyle şama gönderildi 1277 1860 senesinde meclisi rüsümatın teşekkülünde buranın reisi ve üla sınıfı evveli rütbesini aldı muharrem 1280 1863te divanı muhasebat üyesi aynı senenin zilhicce ayında varidat muhasebecisi görevine getirildi 1283 1866da tekrar safer 1284 1867de hüküm komisyonuna r'... (length=791)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-02' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1171' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 5 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11047 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1884' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1884' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11047' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4179' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'enveri-ahmed-enveri-efendi' (length=26)
   'M_ADI' => string 'ENVERÎ, Ahmed Enverî Efendi' (length=29)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'enveri ahmed efendi divan şairi' (length=32)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1301' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1884' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Muhasib' (length=7)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'muhasib' (length=7)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Asıl adı Ahmed Enverî Efendi'dir. İstanbul'a gelip Başmuhasebe Kalemi'ne girdi. Bir süre sonra burada İhtisâb başkâtibi oldu. Daha sonra Sadaret Mektûbî Kalemine girip Tahrîrât kâtipliğiyle Şam'a gönderildi. 1277/1860 senesinde Meclis-i Rüsûmât'ın teşekkülünde buranın reisi oldu ve ûlâ sınıf-ı evveli rütbesini aldı. Muharrem 1280/1863'te Dîvân-ı Muhâsebât üyesi oldu. Aynı senenin Zilhicce ayında Varidât muhasebecisi görevine getiril'... (length=1031)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'asıl adı ahmed enveri efendidir istanbula gelip başmuhasebe kalemine girdi bir süre sonra burada ihtisab başkatibi oldu daha sadaret mektübi girip tahrirat katipliğiyle şama gönderildi 1277 1860 senesinde meclisi rüsümatın teşekkülünde buranın reisi ve üla sınıfı evveli rütbesini aldı muharrem 1280 1863te divanı muhasebat üyesi aynı senenin zilhicce ayında varidat muhasebecisi görevine getirildi 1283 1866da tekrar safer 1284 1867de hüküm komisyonuna reis olup buradan ayrıldıkt'... (length=742)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Mehmed Süreyya (1308). <em>Sicill-i Osmânî.</em> C. I. İstanbul.</p>' (length=75)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'mehmed süreyya 1308 sicilli osmani c ı istanbul' (length=49)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'enveri ahmed efendi divan şairi muhasib asıl adı efendidir istanbula gelip başmuhasebe kalemine girdi bir süre sonra burada ihtisab başkatibi oldu daha sadaret mektübi girip tahrirat katipliğiyle şama gönderildi 1277 1860 senesinde meclisi rüsümatın teşekkülünde buranın reisi ve üla sınıfı evveli rütbesini aldı muharrem 1280 1863te divanı muhasebat üyesi aynı senenin zilhicce ayında varidat muhasebecisi görevine getirildi 1283 1866da tekrar safer 1284 1867de hüküm komisyonuna r'... (length=791)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. MEHMET ARSLAN' (length=23)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. mehmet arslan' (length=23)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-27' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-02' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1171' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('enveri ahmed efendi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11047 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=170)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1884' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1884' (length=4)