EROĞLU CAFER

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Alimcan Yatağanoğlu’nun Dedemin Cöngünden adlı eserinden Eroğlu Cafer’in varlığı tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi-Bektaşi neş'esiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte Eroğlu Cafer mahlaslı bir şiir yer almaktadır. Bu sebeple âşığın 19. asırda yaşamış olabileceği söylenebilir. Hayatı hakkında başka bir bilgi yoktur. Yatağanoğlu’nun aktardığına göre; Eroğlu Cafer, Eroğlu Mahmud soyundandır. Babası Mehmed Dede’den icazet almıştır. İcazet almadan kendi el yazısıyla 47 sayfalık menakıp yazmıştır. “ İmam Cafer hazretleri buyurmuştur kim…” diye başlayan menakıp “ vallahi alem bi-sevap. Bunu yazan Erzade Mehmed İbni Cafer 1270 şabanının ibtidasında hatmolunmuştur.” yazısıyla son buluyor. Cafer Dede, Hacı Bektaş’a gidip Feyzullah Çelebi’den de icazetname almış. Âşığın ne zaman ve nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. Cöngün Türkçeye aktarımında bazı yanlışlıklar dikkati çeker.

Kaynakça

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 17.12.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Bu cihanda gamdan geçer

Hu isminin zakirleri

Dost elinden Kevser içer

Hu isminin zakirleri

 

İlmi esrarı bilirler

Dersi Mevladan alırlar

Ölmeden evvel ölürler

Hu isminin zakirleri

 

Habibullahtır hem rahi

İnan bu söze billahi

Perdesiz görür Allah’ı

Hu isminin zakirleri

 

Eroğlu Cafer dilinden

Elesti bezmi elinden

Noktayi okur Ali’den

Hu isminin zakirleri

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 282-283.

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12718' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6064' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'eroglu-cafer' (length=12)
   'M_ADI' => string 'EROĞLU CAFER' (length=13)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'eroğlu cafer tekke şairi' (length=26)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Alimcan <span style="font-size: 0.8125rem;">Yatağanoğlu</span><span style="font-size: 0.8125rem;">’nun </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Dedemin Cöngünden</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> adlı eserinden Eroğlu Cafer’in varlığı tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi-Bektaşi neş'esiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte Eroğlu Cafer mahlaslı bir şiir yer almaktadır. Bu sebeple âşığın'... (length=1289)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'alimcan yatağanoğlunun dedemin cöngünden adlı eserinden eroğlu caferin varlığı tespit edilebilmektedir çoğu 19 asır şairlerinden olan ve alevibektaşi neşesiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte cafer mahlaslı bir şiir almaktadır sebeple aşığın asırda yaşamış olabileceği söylenebilir hayatı hakkında başka bilgi yoktur aktardığına göre mahmud soyundandır babası mehmed dededen icazet almıştır almadan kendi el yazısıyla 47 sayfalık menakıp yazmış'... (length=879)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Nefes</strong></p> <p>Bu cihanda gamdan geçer</p> <p>Hu isminin zakirleri</p> <p>Dost elinden Kevser içer</p> <p>Hu isminin zakirleri</p> <p> </p> <p>İlmi esrarı bilirler</p> <p>Dersi Mevladan alırlar</p> <p>Ölmeden evvel ölürler</p> <p>Hu isminin zakirleri</p> <p> </p> <p>Habibullahtır hem rahi</p> <p>İnan bu söze billahi</p> <p>Perdesiz görür Allah’ı</p> <p>Hu isminin zakirleri</p> <p> </p> <p>Eroğlu Cafer dilinden</p> <p>Elesti bezmi elinden</p> <p>Noktayi okur Ali’den</p'... (length=670)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nefes bu cihanda gamdan geçer hu isminin zakirleri dost elinden kevser içer ilmi esrarı bilirler dersi mevladan alırlar ölmeden evvel ölürler habibullahtır hem rahi inan söze billahi perdesiz görür allahı eroğlu cafer dilinden elesti bezmi noktayi okur aliden yatağanoğlu alimcan 2002 dedemin cöngünden alevibektaşi şiirleri istanbul kaynak yay 282283' (length=371)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Yatağanoğlu, Alimcan (2002). <em>Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri.</em> İstanbul: Kaynak Yay. </p>' (length=119)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'yatağanoğlu alimcan 2002 dedemin cöngünden alevibektaşi şiirleri istanbul kaynak yay' (length=90)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'eroğlu cafer tekke şairi alimcan yatağanoğlunun dedemin cöngünden adlı eserinden caferin varlığı tespit edilebilmektedir çoğu 19 asır şairlerinden olan ve alevibektaşi neşesiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte mahlaslı bir şiir almaktadır sebeple aşığın asırda yaşamış olabileceği söylenebilir hayatı hakkında başka bilgi yoktur aktardığına göre mahmud soyundandır babası mehmed dededen icazet almıştır almadan kendi el yazısıyla 47 sayfalık men'... (length=1204)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. emine çakır' (length=26)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-17' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'ANAHTAR KELİMELER KONTROL EDİLDİ. MADDE REDAKTE EDİLDİ. EÇ
AEA' (length=69)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-06' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '983' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12718' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6064' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'eroglu-cafer' (length=12)
   'M_ADI' => string 'EROĞLU CAFER' (length=13)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'eroğlu cafer tekke şairi' (length=26)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Alimcan <span style="font-size: 0.8125rem;">Yatağanoğlu</span><span style="font-size: 0.8125rem;">’nun </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Dedemin Cöngünden</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> adlı eserinden Eroğlu Cafer’in varlığı tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi-Bektaşi neş'esiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte Eroğlu Cafer mahlaslı bir şiir yer almaktadır. Bu sebeple âşığın'... (length=1289)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'alimcan yatağanoğlunun dedemin cöngünden adlı eserinden eroğlu caferin varlığı tespit edilebilmektedir çoğu 19 asır şairlerinden olan ve alevibektaşi neşesiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte cafer mahlaslı bir şiir almaktadır sebeple aşığın asırda yaşamış olabileceği söylenebilir hayatı hakkında başka bilgi yoktur aktardığına göre mahmud soyundandır babası mehmed dededen icazet almıştır almadan kendi el yazısıyla 47 sayfalık menakıp yazmış'... (length=879)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Nefes</strong></p> <p>Bu cihanda gamdan geçer</p> <p>Hu isminin zakirleri</p> <p>Dost elinden Kevser içer</p> <p>Hu isminin zakirleri</p> <p> </p> <p>İlmi esrarı bilirler</p> <p>Dersi Mevladan alırlar</p> <p>Ölmeden evvel ölürler</p> <p>Hu isminin zakirleri</p> <p> </p> <p>Habibullahtır hem rahi</p> <p>İnan bu söze billahi</p> <p>Perdesiz görür Allah’ı</p> <p>Hu isminin zakirleri</p> <p> </p> <p>Eroğlu Cafer dilinden</p> <p>Elesti bezmi elinden</p> <p>Noktayi okur Ali’den</p'... (length=670)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nefes bu cihanda gamdan geçer hu isminin zakirleri dost elinden kevser içer ilmi esrarı bilirler dersi mevladan alırlar ölmeden evvel ölürler habibullahtır hem rahi inan söze billahi perdesiz görür allahı eroğlu cafer dilinden elesti bezmi noktayi okur aliden yatağanoğlu alimcan 2002 dedemin cöngünden alevibektaşi şiirleri istanbul kaynak yay 282283' (length=371)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Yatağanoğlu, Alimcan (2002). <em>Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri.</em> İstanbul: Kaynak Yay. </p>' (length=119)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'yatağanoğlu alimcan 2002 dedemin cöngünden alevibektaşi şiirleri istanbul kaynak yay' (length=90)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'eroğlu cafer tekke şairi alimcan yatağanoğlunun dedemin cöngünden adlı eserinden caferin varlığı tespit edilebilmektedir çoğu 19 asır şairlerinden olan ve alevibektaşi neşesiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte mahlaslı bir şiir almaktadır sebeple aşığın asırda yaşamış olabileceği söylenebilir hayatı hakkında başka bilgi yoktur aktardığına göre mahmud soyundandır babası mehmed dededen icazet almıştır almadan kendi el yazısıyla 47 sayfalık men'... (length=1204)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. emine çakır' (length=26)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-17' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'ANAHTAR KELİMELER KONTROL EDİLDİ. MADDE REDAKTE EDİLDİ. EÇ
AEA' (length=69)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-06' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '983' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12718' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6064' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'eroglu-cafer' (length=12)
   'M_ADI' => string 'EROĞLU CAFER' (length=13)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'eroğlu cafer tekke şairi' (length=26)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Alimcan <span style="font-size: 0.8125rem;">Yatağanoğlu</span><span style="font-size: 0.8125rem;">’nun </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Dedemin Cöngünden</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> adlı eserinden Eroğlu Cafer’in varlığı tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi-Bektaşi neş'esiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte Eroğlu Cafer mahlaslı bir şiir yer almaktadır. Bu sebeple âşığın'... (length=1289)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'alimcan yatağanoğlunun dedemin cöngünden adlı eserinden eroğlu caferin varlığı tespit edilebilmektedir çoğu 19 asır şairlerinden olan ve alevibektaşi neşesiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte cafer mahlaslı bir şiir almaktadır sebeple aşığın asırda yaşamış olabileceği söylenebilir hayatı hakkında başka bilgi yoktur aktardığına göre mahmud soyundandır babası mehmed dededen icazet almıştır almadan kendi el yazısıyla 47 sayfalık menakıp yazmış'... (length=879)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Nefes</strong></p> <p>Bu cihanda gamdan geçer</p> <p>Hu isminin zakirleri</p> <p>Dost elinden Kevser içer</p> <p>Hu isminin zakirleri</p> <p> </p> <p>İlmi esrarı bilirler</p> <p>Dersi Mevladan alırlar</p> <p>Ölmeden evvel ölürler</p> <p>Hu isminin zakirleri</p> <p> </p> <p>Habibullahtır hem rahi</p> <p>İnan bu söze billahi</p> <p>Perdesiz görür Allah’ı</p> <p>Hu isminin zakirleri</p> <p> </p> <p>Eroğlu Cafer dilinden</p> <p>Elesti bezmi elinden</p> <p>Noktayi okur Ali’den</p'... (length=670)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nefes bu cihanda gamdan geçer hu isminin zakirleri dost elinden kevser içer ilmi esrarı bilirler dersi mevladan alırlar ölmeden evvel ölürler habibullahtır hem rahi inan söze billahi perdesiz görür allahı eroğlu cafer dilinden elesti bezmi noktayi okur aliden yatağanoğlu alimcan 2002 dedemin cöngünden alevibektaşi şiirleri istanbul kaynak yay 282283' (length=371)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Yatağanoğlu, Alimcan (2002). <em>Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri.</em> İstanbul: Kaynak Yay. </p>' (length=119)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'yatağanoğlu alimcan 2002 dedemin cöngünden alevibektaşi şiirleri istanbul kaynak yay' (length=90)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'eroğlu cafer tekke şairi alimcan yatağanoğlunun dedemin cöngünden adlı eserinden caferin varlığı tespit edilebilmektedir çoğu 19 asır şairlerinden olan ve alevibektaşi neşesiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte mahlaslı bir şiir almaktadır sebeple aşığın asırda yaşamış olabileceği söylenebilir hayatı hakkında başka bilgi yoktur aktardığına göre mahmud soyundandır babası mehmed dededen icazet almıştır almadan kendi el yazısıyla 47 sayfalık men'... (length=1204)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. emine çakır' (length=26)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-17' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'ANAHTAR KELİMELER KONTROL EDİLDİ. MADDE REDAKTE EDİLDİ. EÇ
AEA' (length=69)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-06' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '983' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 3 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 5 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 12718 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12718' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6064' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '5' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'eroglu-cafer' (length=12)
   'M_ADI' => string 'EROĞLU CAFER' (length=13)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'eroğlu cafer tekke şairi' (length=26)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'tekke şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Alimcan <span style="font-size: 0.8125rem;">Yatağanoğlu</span><span style="font-size: 0.8125rem;">’nun </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Dedemin Cöngünden</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> adlı eserinden Eroğlu Cafer’in varlığı tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi-Bektaşi neş'esiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte Eroğlu Cafer mahlaslı bir şiir yer almaktadır. Bu sebeple âşığın'... (length=1289)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'alimcan yatağanoğlunun dedemin cöngünden adlı eserinden eroğlu caferin varlığı tespit edilebilmektedir çoğu 19 asır şairlerinden olan ve alevibektaşi neşesiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte cafer mahlaslı bir şiir almaktadır sebeple aşığın asırda yaşamış olabileceği söylenebilir hayatı hakkında başka bilgi yoktur aktardığına göre mahmud soyundandır babası mehmed dededen icazet almıştır almadan kendi el yazısıyla 47 sayfalık menakıp yazmış'... (length=879)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Nefes</strong></p> <p>Bu cihanda gamdan geçer</p> <p>Hu isminin zakirleri</p> <p>Dost elinden Kevser içer</p> <p>Hu isminin zakirleri</p> <p> </p> <p>İlmi esrarı bilirler</p> <p>Dersi Mevladan alırlar</p> <p>Ölmeden evvel ölürler</p> <p>Hu isminin zakirleri</p> <p> </p> <p>Habibullahtır hem rahi</p> <p>İnan bu söze billahi</p> <p>Perdesiz görür Allah’ı</p> <p>Hu isminin zakirleri</p> <p> </p> <p>Eroğlu Cafer dilinden</p> <p>Elesti bezmi elinden</p> <p>Noktayi okur Ali’den</p'... (length=670)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nefes bu cihanda gamdan geçer hu isminin zakirleri dost elinden kevser içer ilmi esrarı bilirler dersi mevladan alırlar ölmeden evvel ölürler habibullahtır hem rahi inan söze billahi perdesiz görür allahı eroğlu cafer dilinden elesti bezmi noktayi okur aliden yatağanoğlu alimcan 2002 dedemin cöngünden alevibektaşi şiirleri istanbul kaynak yay 282283' (length=371)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Yatağanoğlu, Alimcan (2002). <em>Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri.</em> İstanbul: Kaynak Yay. </p>' (length=119)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'yatağanoğlu alimcan 2002 dedemin cöngünden alevibektaşi şiirleri istanbul kaynak yay' (length=90)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'eroğlu cafer tekke şairi alimcan yatağanoğlunun dedemin cöngünden adlı eserinden caferin varlığı tespit edilebilmektedir çoğu 19 asır şairlerinden olan ve alevibektaşi neşesiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte mahlaslı bir şiir almaktadır sebeple aşığın asırda yaşamış olabileceği söylenebilir hayatı hakkında başka bilgi yoktur aktardığına göre mahmud soyundandır babası mehmed dededen icazet almıştır almadan kendi el yazısıyla 47 sayfalık men'... (length=1204)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. emine çakır' (length=26)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-17' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'ANAHTAR KELİMELER KONTROL EDİLDİ. MADDE REDAKTE EDİLDİ. EÇ
AEA' (length=69)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-06' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '983' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('eroğlu cafer tekke şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 12718 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=164)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)