EROĞLU CAFER

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Alimcan Yatağanoğlu’nun Dedemin Cöngünden adlı eserinden Eroğlu Cafer’in varlığı tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi-Bektaşi neş'esiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte Eroğlu Cafer mahlaslı bir şiir yer almaktadır. Bu sebeple âşığın 19. asırda yaşamış olabileceği söylenebilir. Hayatı hakkında başka bir bilgi yoktur. Yatağanoğlu’nun aktardığına göre; Eroğlu Cafer, Eroğlu Mahmud soyundandır. Babası Mehmed Dede’den icazet almıştır. İcazet almadan kendi el yazısıyla 47 sayfalık menakıp yazmıştır. “ İmam Cafer hazretleri buyurmuştur kim…” diye başlayan menakıp “ vallahi alem bi-sevap. Bunu yazan Erzade Mehmed İbni Cafer 1270 şabanının ibtidasında hatmolunmuştur.” yazısıyla son buluyor. Cafer Dede, Hacı Bektaş’a gidip Feyzullah Çelebi’den de icazetname almış. Âşığın ne zaman ve nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. Cöngün Türkçeye aktarımında bazı yanlışlıklar dikkati çeker.

Kaynakça

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 17.12.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Bu cihanda gamdan geçer

Hu isminin zakirleri

Dost elinden Kevser içer

Hu isminin zakirleri

 

İlmi esrarı bilirler

Dersi Mevladan alırlar

Ölmeden evvel ölürler

Hu isminin zakirleri

 

Habibullahtır hem rahi

İnan bu söze billahi

Perdesiz görür Allah’ı

Hu isminin zakirleri

 

Eroğlu Cafer dilinden

Elesti bezmi elinden

Noktayi okur Ali’den

Hu isminin zakirleri

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 282-283.