ES’AD, Vassâf-zâde Şeyhülislam Mehmed Es’ad Efendi

(d. 1119/1707-08 - ö. 3 Recep 1192/28 Temmuz 1778)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1119/1707-08 yılında İstanbul’da doğdu. Şeyhülislam Abdullah Vassâf Efendi (öl. 1761)’nin oğlu­dur. 1143/1730-31’de müderris, Zilkade 1167 (Ağustos-Eylül 1754)’de Galata mollası, Cemaziyelevvel 1168 (Şubat 1755)’de Edirne mollası oldu. Babası Abdullah Vassâf Efendi şeyhülislâm olunca Mekke payesi aldı. Şaban 1171 (Nisan 1758)’de İstanbul payesi aldı. Rebiülevvel 1182 (Temmuz-Ağustos 1768)’de Anadolu kazaskeri oldu ancak 1183/1769-70’te bu görevden ayrılıp Ramazan 1186 (Aralık 1772)’da Rumeli kazas­keri oldu. Süresini tamamlayınca az­ledildi. 19 Şevval 1190 (1 Aralık 1776)’da şeyhülislâm oldu. 25 Cemaziye­lahir 1192 (21 Temmuz 1778)’de sağ­lığının bozulması üzerine şeyhülislâmlıktan azledil­di. Aynı yıl, 3 Recep 1192 (28 Temmuz 1778)’de vefat eden Mehmed Es’ad Efendi, Eyüp’te babasının mezarı yanına defnedildi. Oğlu, Said Mehmed Efen­di’dir.

Senelerce İstanbul payesinde kalmış iken dünya işinde kimseye boyun eğmedi. Ta­savvufa bağlı, güzel akide sahibi bir âlim olan Es’ad Mehmed Efendi, aynı zamanda şairliğiyle de tanınmıştır. Ancak herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi şiirlerine de örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Yay. 494.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 38.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin (1972). Devhatü’l-Meşâyîh (Tıpkı Basım). İstanbul: Çağrı Yay. 106-07.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 2. İstanbul: Mihran Matbaası. 909.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 24.09.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Arzu Eşbahd. 7 Temmuz 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ZARÎF, Mehmed/Abdullah Çelebid. ? - ö. 1703-04Doğum YeriGörüntüle
3ATÂd. 1829 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Arzu Eşbahd. 7 Temmuz 1969 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ZARÎF, Mehmed/Abdullah Çelebid. ? - ö. 1703-04Doğum YılıGörüntüle
6ATÂd. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Arzu Eşbahd. 7 Temmuz 1969 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ZARÎF, Mehmed/Abdullah Çelebid. ? - ö. 1703-04Ölüm YılıGörüntüle
9ATÂd. 1829 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Arzu Eşbahd. 7 Temmuz 1969 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ZARÎF, Mehmed/Abdullah Çelebid. ? - ö. 1703-04MeslekGörüntüle
12ATÂd. 1829 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Arzu Eşbahd. 7 Temmuz 1969 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZARÎF, Mehmed/Abdullah Çelebid. ? - ö. 1703-04Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ATÂd. 1829 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Arzu Eşbahd. 7 Temmuz 1969 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ZARÎF, Mehmed/Abdullah Çelebid. ? - ö. 1703-04Madde AdıGörüntüle
18ATÂd. 1829 - ö. ?Madde AdıGörüntüle