EŞ'ÂRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Gubârî’nin “Vasf-ı Hudâî Resul" ve "Cem’i Şuarâ-yı Gubârî” adlı şairnâmesinin 27. kıtasında  ve Hızrî’nin “Cem’-üş-Şâirân”ının 20. kıtasında ismi geçmektedir. Eş’ârî hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi tespit edilememiştir. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

"Eş'ari." (2003). Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 3. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay. 442. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 11.02.2015
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler