ESMA SULTAN

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Esma Sultan, doğum yeri ve tarihi bilinmemekle beraber, 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşamıştır. Sarıgöllü Âşık Ummanî'nin kızı olması muhtemeldir (Cunbur 2011: 322’den akt. Turan ve Saluk 2014: 163). Hamit Zübeyr Koşay, Efkarî'nin hayatını, sanatını ve kişiliğini anlattığı Susmuş Saz adlı eserinde Ümmanî'nin kızı Esma ile Efkarî'nin karşılaşmasından söz etmiştir (Koşay 1949: 43-44’ten akt. Turan ve Saluk 2014: 163). Sefere giden eşi için hasret dolu şiirler yazmıştır. Müjgân Cunbur tarafından Millî Kütüphane'de 48 numaralı cöngün 7. yaprağının b yüzünde bir türküsü tespit edilmiştir (Cunbur 2011: 322). 

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: TÜRKAD Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yay.

Koşay, Hamit Zübeyir (1949). Susmuş Saz. Ankara: yyy.

Turan, Fatma Ahsen,  R.Gökben Saluk (2014). Geçmişten Günümüze Sazda ve Sözde Usta Kadınlar. Ankara: Gazi Kitabevi.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. FATMA AHSEN TURAN
Yayın Tarihi: 13.04.2015
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Türkü

Ne hâle giriftar oldum

Aşkınla sarardım soldum

Ne hâletle seni buldum

Efendim tez gel bana

Hünkârım kul oldum sana

 

Aktır geminin yelkeni

Gelür salını salını

Meşheroğlu'nun sultanı

Efendim tez gel bana

Hünkârım kul oldum sana

 

Debrenemem kalbim mahzûn

Aşkın etti beni Mecnûn

Gözüm yaşı oldu Ceyhun

Efendim tez gel bana

Hünkârım kul oldum sana

 

Aklımı aldın al ile

Aldattın tatlı dil ile

As beni zülfün teline

Efendim tez gel bana

Hünkârım kul oldum sana

 

Meşher oğlun gelse görsem

Babına yüzler sürsem

Sultan Hamid'e yalvarsam

Efendim tez gel bana

Hünkârım kul oldum sana

 

Çok yalvardım ricam geçmez

Ağlamaktan didem seçmez

Esma Sultan senden geçmez

Efendim tez gel bana

Hünkârım kul oldum sana

Cunbur, Müjgân (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: TÜRKAD Türk Kadınları Kültür Derneği Genel Merkezi Yay. 322.