EŞREF, Eşref Halîl Efendi

(d. ?/? - ö. 1293/1876)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Eşref Halîl Efendi'dir. Mâliye Vâridât Muhâsebesi'nden yetişti. Muhtelif yerlerde taşra defterdarlıklarında bulundu. Dîvân-ı Muhâsebât üyeliğine getirildi. 24 Receb 1293/1876'da İstanbul'da vefat etti. Eğri Kapı'ya defnedildi.

Sicill-i Osmânî'ye göre şair idi (Mehmed Süreyya 1308: 390).

Kaynakça

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler