EŞREF, Muîneddin Eşref Efendi

(d. ?/? - ö. 995/1587)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mirza Mahdum olarak da bilinmektedir. Abdülbâkî Efendi’nin oğludur. Baba tarafından Seyyid Şerif, anne tarafından Kadı Cihan ve Mir Gıyaseddin’in torunlarındandır. Tebriz’de öğrenim gördü ve II. İsmail’e nedimlik yaptı. Bir süre Anadolu topraklarında kaldıktan sonra yeniden İran’a döndü. Bu sırada II. İsmail şâh olunca sadrü’l-ulemâ ve nakibü’l-eşraf oldu. Şah II. İsmail öldürülünce ailesiyle birlikte Şehrizor valisi Mahmud Paşa’ya sığındı. Bir süre sonra İstanbul’a gönderildi ve kendisine caize ve medrese ihsan olundu. 973/1565 yılında hacca gitti. Daha sonra Diyarbakır, Bağdat, Trablusgarp, Medine ve Mekke mollası oldu. 993/1585’te tekrar nakibü’l-eşraf olarak atandı. 994/151586’da annesi vebadan ölünce Mekke’ye gömülmesini arzu etti ve Rumeli kazaskerliği payesine şeyhü’l-haremlik ilavesiyle Mekke mollası oldu. 995/1587 yılında vefat eden Eşref Efendi matematik, fıkıh ve nücum ilimlerinde mâhirdi (Akbayar 1996: C.4, 1111).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9397' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2314' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'esref-muineddin-esref-efendi' (length=28)
   'M_ADI' => string 'EŞREF, Muîneddin Eşref Efendi' (length=32)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'eşref muineddin efendi divan şairi' (length=36)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '995' (length=3)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1587' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Şeyhülislam' (length=13)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyhülislam' (length=13)
   'M_HAYATI' => string '<p>Mirza Mahdum olarak da bilinmektedir. Abdülbâkî Efendi’nin oğludur. Baba tarafından Seyyid Şerif, anne tarafından Kadı Cihan ve Mir Gıyaseddin’in torunlarındandır. Tebriz’de öğrenim gördü ve II. İsmail’e nedimlik yaptı. Bir süre Anadolu topraklarında kaldıktan sonra yeniden İran’a döndü. Bu sırada II. İsmail şâh olunca sadrü’l-ulemâ ve nakibü’l-eşraf oldu. Şah II. İsmail öldürülünce ailesiyle birlikte Şehrizor valisi Mahmud Paşa’ya sığındı. Bi'... (length=1047)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'mirza mahdum olarak da bilinmektedir abdülbaki efendinin oğludur baba tarafından seyyid şerif anne kadı cihan ve mir gıyaseddinin torunlarındandır tebrizde öğrenim gördü ıı ismaile nedimlik yaptı bir süre anadolu topraklarında kaldıktan sonra yeniden irana döndü bu sırada ismail şah olunca sadrülulema nakibüleşraf oldu öldürülünce ailesiyle birlikte şehrizor valisi mahmud paşaya sığındı istanbula gönderildi kendisine caize medrese ihsan olundu 973 1565 yılında hacca git'... (length=827)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî</em>, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001).<i> Mehmet&nbsp;</i><em>Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.&nbsp;</em>Ankara: Bizim Büro Yay.</p>' (length=298)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani istanbul tarih vakfı yurt yay kurnaz cemal ve mustafa tatçı 2001 mehmet nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro' (length=211)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'eşref muineddin efendi divan şairi şeyhülislam mirza mahdum olarak da bilinmektedir abdülbaki efendinin oğludur baba tarafından seyyid şerif anne kadı cihan ve mir gıyaseddinin torunlarındandır tebrizde öğrenim gördü ıı ismaile nedimlik yaptı bir süre anadolu topraklarında kaldıktan sonra yeniden irana döndü bu sırada ismail şah olunca sadrülulema nakibüleşraf oldu öldürülünce ailesiyle birlikte şehrizor valisi mahmud paşaya sığındı istanbula gönderildi kendisine caiz'... (length=1060)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ' (length=34)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. kadri hüsnü yılmaz' (length=34)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1297' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9397' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2314' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'esref-muineddin-esref-efendi' (length=28)
   'M_ADI' => string 'EŞREF, Muîneddin Eşref Efendi' (length=32)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'eşref muineddin efendi divan şairi' (length=36)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '995' (length=3)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1587' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Şeyhülislam' (length=13)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyhülislam' (length=13)
   'M_HAYATI' => string '<p>Mirza Mahdum olarak da bilinmektedir. Abdülbâkî Efendi’nin oğludur. Baba tarafından Seyyid Şerif, anne tarafından Kadı Cihan ve Mir Gıyaseddin’in torunlarındandır. Tebriz’de öğrenim gördü ve II. İsmail’e nedimlik yaptı. Bir süre Anadolu topraklarında kaldıktan sonra yeniden İran’a döndü. Bu sırada II. İsmail şâh olunca sadrü’l-ulemâ ve nakibü’l-eşraf oldu. Şah II. İsmail öldürülünce ailesiyle birlikte Şehrizor valisi Mahmud Paşa’ya sığındı. Bi'... (length=1047)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'mirza mahdum olarak da bilinmektedir abdülbaki efendinin oğludur baba tarafından seyyid şerif anne kadı cihan ve mir gıyaseddinin torunlarındandır tebrizde öğrenim gördü ıı ismaile nedimlik yaptı bir süre anadolu topraklarında kaldıktan sonra yeniden irana döndü bu sırada ismail şah olunca sadrülulema nakibüleşraf oldu öldürülünce ailesiyle birlikte şehrizor valisi mahmud paşaya sığındı istanbula gönderildi kendisine caize medrese ihsan olundu 973 1565 yılında hacca git'... (length=827)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî</em>, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001).<i> Mehmet&nbsp;</i><em>Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.&nbsp;</em>Ankara: Bizim Büro Yay.</p>' (length=298)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani istanbul tarih vakfı yurt yay kurnaz cemal ve mustafa tatçı 2001 mehmet nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro' (length=211)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'eşref muineddin efendi divan şairi şeyhülislam mirza mahdum olarak da bilinmektedir abdülbaki efendinin oğludur baba tarafından seyyid şerif anne kadı cihan ve mir gıyaseddinin torunlarındandır tebrizde öğrenim gördü ıı ismaile nedimlik yaptı bir süre anadolu topraklarında kaldıktan sonra yeniden irana döndü bu sırada ismail şah olunca sadrülulema nakibüleşraf oldu öldürülünce ailesiyle birlikte şehrizor valisi mahmud paşaya sığındı istanbula gönderildi kendisine caiz'... (length=1060)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ' (length=34)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. kadri hüsnü yılmaz' (length=34)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1297' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1587' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9397 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=142)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1587' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1587' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9397' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2314' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'esref-muineddin-esref-efendi' (length=28)
   'M_ADI' => string 'EŞREF, Muîneddin Eşref Efendi' (length=32)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'eşref muineddin efendi divan şairi' (length=36)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '995' (length=3)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1587' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Şeyhülislam' (length=13)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyhülislam' (length=13)
   'M_HAYATI' => string '<p>Mirza Mahdum olarak da bilinmektedir. Abdülbâkî Efendi’nin oğludur. Baba tarafından Seyyid Şerif, anne tarafından Kadı Cihan ve Mir Gıyaseddin’in torunlarındandır. Tebriz’de öğrenim gördü ve II. İsmail’e nedimlik yaptı. Bir süre Anadolu topraklarında kaldıktan sonra yeniden İran’a döndü. Bu sırada II. İsmail şâh olunca sadrü’l-ulemâ ve nakibü’l-eşraf oldu. Şah II. İsmail öldürülünce ailesiyle birlikte Şehrizor valisi Mahmud Paşa’ya sığındı. Bi'... (length=1047)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'mirza mahdum olarak da bilinmektedir abdülbaki efendinin oğludur baba tarafından seyyid şerif anne kadı cihan ve mir gıyaseddinin torunlarındandır tebrizde öğrenim gördü ıı ismaile nedimlik yaptı bir süre anadolu topraklarında kaldıktan sonra yeniden irana döndü bu sırada ismail şah olunca sadrülulema nakibüleşraf oldu öldürülünce ailesiyle birlikte şehrizor valisi mahmud paşaya sığındı istanbula gönderildi kendisine caize medrese ihsan olundu 973 1565 yılında hacca git'... (length=827)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî</em>, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001).<i> Mehmet&nbsp;</i><em>Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.&nbsp;</em>Ankara: Bizim Büro Yay.</p>' (length=298)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani istanbul tarih vakfı yurt yay kurnaz cemal ve mustafa tatçı 2001 mehmet nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro' (length=211)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'eşref muineddin efendi divan şairi şeyhülislam mirza mahdum olarak da bilinmektedir abdülbaki efendinin oğludur baba tarafından seyyid şerif anne kadı cihan ve mir gıyaseddinin torunlarındandır tebrizde öğrenim gördü ıı ismaile nedimlik yaptı bir süre anadolu topraklarında kaldıktan sonra yeniden irana döndü bu sırada ismail şah olunca sadrülulema nakibüleşraf oldu öldürülünce ailesiyle birlikte şehrizor valisi mahmud paşaya sığındı istanbula gönderildi kendisine caiz'... (length=1060)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ' (length=34)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. kadri hüsnü yılmaz' (length=34)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1297' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('şeyhülislam' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9397 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=153)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1587' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1587' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9397' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2314' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'esref-muineddin-esref-efendi' (length=28)
   'M_ADI' => string 'EŞREF, Muîneddin Eşref Efendi' (length=32)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'eşref muineddin efendi divan şairi' (length=36)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '995' (length=3)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1587' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Şeyhülislam' (length=13)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyhülislam' (length=13)
   'M_HAYATI' => string '<p>Mirza Mahdum olarak da bilinmektedir. Abdülbâkî Efendi’nin oğludur. Baba tarafından Seyyid Şerif, anne tarafından Kadı Cihan ve Mir Gıyaseddin’in torunlarındandır. Tebriz’de öğrenim gördü ve II. İsmail’e nedimlik yaptı. Bir süre Anadolu topraklarında kaldıktan sonra yeniden İran’a döndü. Bu sırada II. İsmail şâh olunca sadrü’l-ulemâ ve nakibü’l-eşraf oldu. Şah II. İsmail öldürülünce ailesiyle birlikte Şehrizor valisi Mahmud Paşa’ya sığındı. Bi'... (length=1047)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'mirza mahdum olarak da bilinmektedir abdülbaki efendinin oğludur baba tarafından seyyid şerif anne kadı cihan ve mir gıyaseddinin torunlarındandır tebrizde öğrenim gördü ıı ismaile nedimlik yaptı bir süre anadolu topraklarında kaldıktan sonra yeniden irana döndü bu sırada ismail şah olunca sadrülulema nakibüleşraf oldu öldürülünce ailesiyle birlikte şehrizor valisi mahmud paşaya sığındı istanbula gönderildi kendisine caize medrese ihsan olundu 973 1565 yılında hacca git'... (length=827)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî</em>, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001).<i> Mehmet&nbsp;</i><em>Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.&nbsp;</em>Ankara: Bizim Büro Yay.</p>' (length=298)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani istanbul tarih vakfı yurt yay kurnaz cemal ve mustafa tatçı 2001 mehmet nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro' (length=211)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'eşref muineddin efendi divan şairi şeyhülislam mirza mahdum olarak da bilinmektedir abdülbaki efendinin oğludur baba tarafından seyyid şerif anne kadı cihan ve mir gıyaseddinin torunlarındandır tebrizde öğrenim gördü ıı ismaile nedimlik yaptı bir süre anadolu topraklarında kaldıktan sonra yeniden irana döndü bu sırada ismail şah olunca sadrülulema nakibüleşraf oldu öldürülünce ailesiyle birlikte şehrizor valisi mahmud paşaya sığındı istanbula gönderildi kendisine caiz'... (length=1060)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ' (length=34)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. kadri hüsnü yılmaz' (length=34)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1297' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 2 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9397 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=134)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1587' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1587' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9397' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2314' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'esref-muineddin-esref-efendi' (length=28)
   'M_ADI' => string 'EŞREF, Muîneddin Eşref Efendi' (length=32)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'eşref muineddin efendi divan şairi' (length=36)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '995' (length=3)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1587' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Şeyhülislam' (length=13)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyhülislam' (length=13)
   'M_HAYATI' => string '<p>Mirza Mahdum olarak da bilinmektedir. Abdülbâkî Efendi’nin oğludur. Baba tarafından Seyyid Şerif, anne tarafından Kadı Cihan ve Mir Gıyaseddin’in torunlarındandır. Tebriz’de öğrenim gördü ve II. İsmail’e nedimlik yaptı. Bir süre Anadolu topraklarında kaldıktan sonra yeniden İran’a döndü. Bu sırada II. İsmail şâh olunca sadrü’l-ulemâ ve nakibü’l-eşraf oldu. Şah II. İsmail öldürülünce ailesiyle birlikte Şehrizor valisi Mahmud Paşa’ya sığındı. Bi'... (length=1047)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'mirza mahdum olarak da bilinmektedir abdülbaki efendinin oğludur baba tarafından seyyid şerif anne kadı cihan ve mir gıyaseddinin torunlarındandır tebrizde öğrenim gördü ıı ismaile nedimlik yaptı bir süre anadolu topraklarında kaldıktan sonra yeniden irana döndü bu sırada ismail şah olunca sadrülulema nakibüleşraf oldu öldürülünce ailesiyle birlikte şehrizor valisi mahmud paşaya sığındı istanbula gönderildi kendisine caize medrese ihsan olundu 973 1565 yılında hacca git'... (length=827)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî</em>, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001).<i> Mehmet&nbsp;</i><em>Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.&nbsp;</em>Ankara: Bizim Büro Yay.</p>' (length=298)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayar nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani istanbul tarih vakfı yurt yay kurnaz cemal ve mustafa tatçı 2001 mehmet nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro' (length=211)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'eşref muineddin efendi divan şairi şeyhülislam mirza mahdum olarak da bilinmektedir abdülbaki efendinin oğludur baba tarafından seyyid şerif anne kadı cihan ve mir gıyaseddinin torunlarındandır tebrizde öğrenim gördü ıı ismaile nedimlik yaptı bir süre anadolu topraklarında kaldıktan sonra yeniden irana döndü bu sırada ismail şah olunca sadrülulema nakibüleşraf oldu öldürülünce ailesiyle birlikte şehrizor valisi mahmud paşaya sığındı istanbula gönderildi kendisine caiz'... (length=1060)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ' (length=34)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. kadri hüsnü yılmaz' (length=34)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1297' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('eşref muineddin efendi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9397 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=173)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1587' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1587' (length=4)