EYÜB, Eyüb Efendi

(d. ?/? - ö. 1071/1660)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Eyüb Efendi, İstanbulludur (Kurnaz-Tatçı 2001: I/82). Sümbüliye tarikatı şeyhlerinden Adlî Hasan Efendi’nin halifelerindendir (Kurnaz-Tatçı 2000: 93). Babası, Eyüp’te Şahsultan Tekkesi’nde yatan Hz. Sıddık sülâlesinden Abdülhâlik Çelebi’dir. Kaynaklarda doğum tarihi ile ilgili bilgi bulunmayan Eyüb Efendi, 1660 / 1071 tarihinde Medine-i Münevvere’de vefat etti (Kurnaz-Tatçı 2000: 93). Eserleri ve edebî kişiliği hakkında yeterli bilgi bulunmayan Eyüb Efendi'nin kaynaklarda adı geçen eserleri ise şunlardır (Kurnaz-Tatçı 2000: 93) (Kurnaz-Tatçı 2001: I/82): Risâletü’l-Esmâiyye, Risâletü’t-Tahkîk fî Sülâleti’s-Sıddîk, Mecmuâ-yı İlâhiyat.

 

Kaynakça

Altun, Kudret (hlz.) (1997). Tezkire-i Mucîb. İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsâr Min Fevâ’idi’i-Eş’âr). İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş Şu’arâ. İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kâtip Çelebi (2007). Keşfu’z-Zunûn. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. Ankara: Bizim Büro Basımevi.

Yılmaz, Kâşif (hzl.) (2001). Güftî ve Teşrîfâtü’ş-Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ NAGEHAN U. EKE
Yayın Tarihi: 25.02.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AZMÎ, Pîr Mehmedd. ? - ö. 1582Doğum YeriGörüntüle
2MUHİB, Abdürrahîm Efendid. ? - ö. 1821Doğum YeriGörüntüle
3Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989Doğum YeriGörüntüle
4AZMÎ, Pîr Mehmedd. ? - ö. 1582Doğum YılıGörüntüle
5MUHİB, Abdürrahîm Efendid. ? - ö. 1821Doğum YılıGörüntüle
6Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989Doğum YılıGörüntüle
7AZMÎ, Pîr Mehmedd. ? - ö. 1582Ölüm YılıGörüntüle
8MUHİB, Abdürrahîm Efendid. ? - ö. 1821Ölüm YılıGörüntüle
9Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989Ölüm YılıGörüntüle
10AZMÎ, Pîr Mehmedd. ? - ö. 1582Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MUHİB, Abdürrahîm Efendid. ? - ö. 1821Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13AZMÎ, Pîr Mehmedd. ? - ö. 1582Madde AdıGörüntüle
14MUHİB, Abdürrahîm Efendid. ? - ö. 1821Madde AdıGörüntüle
15Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989Madde AdıGörüntüle