FÂHİM, Kahraman Ağa-zâde Fâhim Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Fâhim olan şairin doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Dergâh-ı âlî yeniçeri ocağında başyazıcılık yapan, sonraları turnacıbaşı ve ağa olan Kahraman Ağa’nın oğlu olduğundan Ağa-zâde Fâhim Efendi olarak tanındı. Divan kalemlerinin birinde kâtiplik yaptı. İlim öğrenmeye istekli, zeki bir şairdi. Sultan I. Abdülhamid devrinde (1774-1789) vefat etti.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 504.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 238.

Erdem, Sadık (2004). “Fâhim”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 1.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 120.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa  Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 751.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). “Fâhim”. C.3. İstanbul: Dergâh Yay. 139. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 19.08.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler