FAHRÎ, Hacı Fahreddîn Efendi

(d. ?/? - ö. 1278/1861 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Hacı Fahreddîn Efendi'dir. Şiirlerinde Fahrî mahlasını kullandı. Tahsilini tamamladıktan sonra bir müddet Evkâf-ı Hümâyûn hazinesinde bulunan Gedikler Odasına devam etti. Bir süre sonra da bu odanın kâtipliği görevinde bulundu. Kendisine hâcelik rütbesi verildi ve Evkâf Nezâreti Tahrîrât Odasında mümeyyizlik yaptı. Vefat tarihi bilinmemekle beraber Sicill-i Osmânî'ye göre (Mehmed Süreyya 1311: 11) Sultan Abdülmecîd devri (1839-1861) sonlarına kadar yaşamıştır.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bezme ra'nâ aşk ile pür câm-ı enverdir ruhun

Gösterir ahvâlini uşşâka manzardır ruhun

Hüsn ü ânın çaldı gönli âşinâ-yı çeşm idüp

Kıldı sûz encâm çün sûzâne mazhardır ruhun

Niçe hayret niçe nükhet nâdîye gelsen zuhûr

Çün kelâmın dil-firîb hem verd-i ahmerdir ruhun

Zulmeti a'yândan imhâ eyleyüp envâr-ı hat

Pek mücellâ görünür gâyet münevverdir ruhun

Gülşen-i tab'ımdan olur arz gülbû-veş senâ

Her nazar Fahrî'ye bir dürlü ziyâ-verdir ruhun

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 326.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Rıza Kıraçd. 23 Şubat 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞERÎF, Mehmed Efendi b. İmâm Seyfullah Efendid. ? - ö. 1758-59Doğum YeriGörüntüle
3TÂHİR, Mekkî-zâde Mehmed Tâhir Efendid. ? - ö. 27 Ekim 1716Doğum YeriGörüntüle
4Rıza Kıraçd. 23 Şubat 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞERÎF, Mehmed Efendi b. İmâm Seyfullah Efendid. ? - ö. 1758-59Doğum YılıGörüntüle
6TÂHİR, Mekkî-zâde Mehmed Tâhir Efendid. ? - ö. 27 Ekim 1716Doğum YılıGörüntüle
7Rıza Kıraçd. 23 Şubat 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞERÎF, Mehmed Efendi b. İmâm Seyfullah Efendid. ? - ö. 1758-59Ölüm YılıGörüntüle
9TÂHİR, Mekkî-zâde Mehmed Tâhir Efendid. ? - ö. 27 Ekim 1716Ölüm YılıGörüntüle
10Rıza Kıraçd. 23 Şubat 1970 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ŞERÎF, Mehmed Efendi b. İmâm Seyfullah Efendid. ? - ö. 1758-59MeslekGörüntüle
12TÂHİR, Mekkî-zâde Mehmed Tâhir Efendid. ? - ö. 27 Ekim 1716MeslekGörüntüle
13Rıza Kıraçd. 23 Şubat 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞERÎF, Mehmed Efendi b. İmâm Seyfullah Efendid. ? - ö. 1758-59Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TÂHİR, Mekkî-zâde Mehmed Tâhir Efendid. ? - ö. 27 Ekim 1716Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Rıza Kıraçd. 23 Şubat 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞERÎF, Mehmed Efendi b. İmâm Seyfullah Efendid. ? - ö. 1758-59Madde AdıGörüntüle
18TÂHİR, Mekkî-zâde Mehmed Tâhir Efendid. ? - ö. 27 Ekim 1716Madde AdıGörüntüle