FAİK

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ne zaman ve nerede doğduğu bilinmeyen Faik'in hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Şairin varlığı, S. N. Ergun’un Türk Şairleri adlı eserinde geçen Faik mahlaslı bir koşmadan tespit edilebilmektedir. Şairin vefatı hakkında da herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Ergun, Saadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 3. yyy.

"Faik" (1976). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 145. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 23.02.2015
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Sevdâ-yi zülfünden kıldım feragat
Yürü ey bî vefa hercâi dilber
Şimden gerü sen sağ ol ben selâmet
Yâd eyle gel bu ben şeydâyı dilber

Hâre meyl edici bir gonca femsin
Sadâkat bilmezsin hem bî keremsin
Müslüman kadrini bilmez sanemsin
Seversin adû-yi tersâyı dilber

Bilmeyen zanneder seni bir dildar
Ya meğer var mıdır sen gibi gaddar
Cihanda sen gibi yüz bin güzel var
Ben bulurum senden ra’nâyı dilber

Var mıdır aşkında ben gibi Fâik
Hem cân ü baş ile yolunda sâdık
Ararsan bulunmaz böyle bir âşık
Geşt eyle serteser dünyâyı dilber

Ergun, Saadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 3. yyy. 1393.