FÂİK, Yancaklı /Balıklı Abdullah Bey-zâde Fâik Efendi

(d. ?/? - ö. 1100/1688-89)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Abdullah Bey-zâde Fâik Efendi. Yancaklı Bey denmekle meşhur Abdullah Bey’in oğludur. 1100/ 1688-89 yılında vefat etti.

Ramiz Tezkiresi'nde nazım ve nesirde yetenekli biri olarak tanıtılır. Tuhfe-i Nâilî'de Fâik'in biyografisinin Ramiz Tezkiresi'nde de yer aldığı söylenir. Söz konusu tezkirede Fâik adlı bir şair varsa da Balıklı Bey olarak kayıtlıdır. Bu ismin vefat tarihi de 1100/1688-89 olduğuna göre aynı şair Yancaklı /Balıklı olmak üzere iki farklı unvanla kaynaklarda yer almıştır.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara : AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 742.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.3. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 384.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.08.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler