FAKİR SINDI

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında yeterince bilgi bulunmayan Fakir Sındı’nın varlığı, Şükrü Elçin’in Halk Edebiyatı Araştırmaları I adlı eserinde geçen bir destanından tespit edilebilmektedir. Elçin, Âşık Fakir Sındı’nın tarihçilere de malzeme teşkil eden destanını burada yayımlar ve elinde tarihsiz bir cönkte Fakir Sındı adlı âşığın 1855-1856 yılları arasında cereyan eden Osmanlı-Rus muharebesinin bir safhasını anlatan destanı olduğunu, Rusçuk’ta söylenen destanın mahlas beytinin altında 1272/1855 tarihi kayıtlı olduğunu belirtir. Destanda Sultan Abdülmecid (1839-1861) ve Kahraman-ı Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa ile tanınmış bazı şahsiyetlerin adları geçmektedir. Orduda vazife ile bulunduğu anlaşılan, kuvvetli ihtimalle asker Fakir Sındı, muharebe sırasında gördüklerini, işittiklerini ve öğrendiklerini destan kavramının tabii havasına uyarak realist bir şekilde hikâye etmektedir. İleride meydana çıkarılacak lirik eserleri sayesinde edebî şahsiyeti hakkında objektif hüküm verilebilecek olan Fakir Sındı veya Sındı’nın 19. asrın birinci yarısında doğduğu anlaşılmakta ve Sultan Abdülaziz devrinde de yaşadığı ihtimali kuvvetlenmektedir (1997: 154). 

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1997). Halk Edebiyatı Araştırmaları I. Ankara: Akçağ Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Destan

Neûzü billâhi yürüdük cenge

Nasru’n min-Allah Kur’anımız var

Cihanın serveri Habib-i Huda

Halifesi Ali Sultanımız var

 

……penâhım

Biz şehid düşelim can padişahım

Moskof kralına kalmasın âhım

Mevlâ’ya emanet bir canımız var

 

Gizli yanımızda Hazret-i Hızır

Şeyhler meşayihler cümlesi hazır

Enbiyâ evliyâ anlar muntazır

Yardımcımız Allah imânımız var

 

Bizim ile beraber pîrler perîler

Üçler Yediler bunca velîler

Âdil âlimler bunca müftüler

Ellerinde tesbih burhanımız var

 

Bir taraftan Şeyh Şamil bağladı

Gürleşende tenden yerler oynadı

Çok şehid şüheda analar ağladı

Gazi Abdülmecid hünkârımız var

 

….

Fakir Sındı padişahın aslanı

Rusçuk’ta yaptım ben bu destanı

Cümleye yardım etsün gani Yezdan’ı

Moskof’ta belgüzar bir nişanımız var

Elçin, Şükrü (1997). Halk Edebiyatı Araştırmaları I. Ankara: Akçağ Yay. 154-155.