FATMA FÂZILA HANIM

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Evkâf-ı Hümâyûn Hazînesi mühendislerinden Ferîd Efendi'nin torunudur. Hanımlara Mahsûs Gazete'nin 19 Kânûn-ı Sânî 1311/31 Ocak 1896 tarihli 44. sayısında II. Abdulhamîd'in viladet günü için yazdığı bir kıt'a bulunduğu için bu tarihte hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Bu tarihten sonraki bir yılda vefat etmiş olmalıdır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: Türkkad Genel Merkezi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Şehin-şâh-ı cihân Abdülhamîd-i kerem-perver

Velûdıyla bu gün kıldı cihânı ser-te-ser şâdân

Bu nazm ile du'â-yı devletin yâd eylesün her bâr

Cihân durdukça dursun ol şehin-şâh-ı adâlet-şân

(Cunbur, Müjgan (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: Türkkad Genel Merkezi Yay. 192.)