FATMA MÜZEYYEN HANIM

(d. ?/? - ö. ?/19-20. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Fatma Müzeyyen Hanım'ın doğum yeri ve doğum tarihi bilinmemektedir. 20. yüzyılın başlarında 1326-1329/1908-1911 yıllarında çıkan Cehd dergisinde bir şiiri görüldüğüne göre bu yüzyılın başlarında yaşadığı tahmin edilmekle beraber vefat yeri ve vefat tarihi de bilinmemektedir.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: Türkkad Genel Merkezi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Du'â-yı Hicrân

Mâtemlerin ufukda var izlâl-i sâ'iri

Yorgun sehâbelerde felâket nefesleri

Akşam sükût içinde melâl-âşinâ olan

Rüzgârların vürûdunu bekler bütün cihân

Ey âşinâ-yı uzleti kalb-i âlîlerinin

Bir kimsesiz uzaklığa her gün yakınlaşan

Râh-ı felâketimde neden gizli geçmedin

Rüzgâr niçün getirdi saçından biraz hazân

Ben kâ'inâta çehremi pür-neş'e-i visâl

Göstermek istemem beni hecrinle gölgele

(Cunbur, Müjgan (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: Türkkad Genel Merkezi Yay. 186.)