FAZLÎ, Fuzûlî-zâde Fazlî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Türk edebiyatının büyük şairi Bağdatlı Fuzûlî’nin oğludur. Ahdî’ye göre zeki, kanaatkar bir kişiydi. Müsbet bilimlerle meşgul oldu. Arapça, Farsça ve Türkçe şiir yazacak derecede şiir sanatını bilen bir şairdi. Özellikle muamma ve tarih yazımında başarılıdır. Âşıkâne, gönül yakıcı, rindâne şiirleri vardır (Solmaz 2005:476).

Kaynakça

İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 03.02.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Künc-i ferâgatümdür meyhâneler bucağı

Başum kesilse kesmen ol kûşeden ayağı

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.776.)

 

 

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8672' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '1501' (length=4)
   'M_TIPI' => string '4' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'fazli-fuzulizade-fazli-celebi' (length=29)
   'M_ADI' => string 'FAZLÎ, Fuzûlî-zâde Fazlî Çelebi' (length=37)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'fazli fuzülizade çelebi divan şairi' (length=38)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Divan Şairi' (length=12)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_HAYATI' => string '<p>Türk edebiyatının büyük şairi Bağdatlı Fuzûlî’nin oğludur. Ahdî’ye göre zeki, kanaatkar bir kişiydi. Müsbet bilimlerle meşgul oldu. Arapça, Farsça ve Türkçe şiir yazacak derecede şiir sanatını bilen bir şairdi. Özellikle muamma ve tarih yazımında başarılıdır. Âşıkâne, gönül yakıcı, rindâne şiirleri vardır (Solmaz 2005:476).</p>' (length=380)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'türk edebiyatının büyük şairi bağdatlı fuzülinin oğludur ahdiye göre zeki kanaatkar bir kişiydi müsbet bilimlerle meşgul oldu arapça farsça ve türkçe şiir yazacak derecede sanatını bilen şairdi özellikle muamma tarih yazımında başarılıdır aşıkane gönül yakıcı rindane şiirleri vardır solmaz 2005476' (length=335)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Künc-i ferâgatümdür meyhâneler bucağı</p> <p>Başum kesilse kesmen ol kûşeden ayağı</p> <p>(<span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmet</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî</em><span style="font-size: 0.8125rem;">- </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri</em><span style="font-size: 0.812'... (length=587)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'künci feragatümdür meyhaneler bucağı başum kesilse kesmen ol küşeden ayağı kurnaz cemal ve mustafa tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri c ıı ankara bizim büro yay 776' (length=231)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey (1988). <em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü</em>. Ankara: KB Yay.</p><p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmet</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî</em><span style="font-size: 0.8125rem;">- </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Dîvân Ş'... (length=765)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ipekten haluk mustafa isen recep toparlı naci okçu turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan edebiyatı isimler sözlüğü ankara kb yay kurnaz cemal ve tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri c ıı bizim büro solmaz süleyman 2005 ahdi gülşeni şuarası incelememetin akm' (length=324)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'fazli fuzülizade çelebi divan şairi türk edebiyatının büyük bağdatlı fuzülinin oğludur ahdiye göre zeki kanaatkar bir kişiydi müsbet bilimlerle meşgul oldu arapça farsça ve türkçe şiir yazacak derecede sanatını bilen şairdi özellikle muamma tarih yazımında başarılıdır aşıkane gönül yakıcı rindane şiirleri vardır solmaz 2005476 künci feragatümdür meyhaneler bucağı başum kesilse kesmen ol küşeden ayağı kurnaz cemal mustafa tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhf'... (length=759)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. FİLİZ KILIÇ' (length=24)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. filiz kılıç' (length=24)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-02-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1474' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8672' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '1501' (length=4)
   'M_TIPI' => string '4' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'fazli-fuzulizade-fazli-celebi' (length=29)
   'M_ADI' => string 'FAZLÎ, Fuzûlî-zâde Fazlî Çelebi' (length=37)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'fazli fuzülizade çelebi divan şairi' (length=38)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Divan Şairi' (length=12)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_HAYATI' => string '<p>Türk edebiyatının büyük şairi Bağdatlı Fuzûlî’nin oğludur. Ahdî’ye göre zeki, kanaatkar bir kişiydi. Müsbet bilimlerle meşgul oldu. Arapça, Farsça ve Türkçe şiir yazacak derecede şiir sanatını bilen bir şairdi. Özellikle muamma ve tarih yazımında başarılıdır. Âşıkâne, gönül yakıcı, rindâne şiirleri vardır (Solmaz 2005:476).</p>' (length=380)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'türk edebiyatının büyük şairi bağdatlı fuzülinin oğludur ahdiye göre zeki kanaatkar bir kişiydi müsbet bilimlerle meşgul oldu arapça farsça ve türkçe şiir yazacak derecede sanatını bilen şairdi özellikle muamma tarih yazımında başarılıdır aşıkane gönül yakıcı rindane şiirleri vardır solmaz 2005476' (length=335)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Künc-i ferâgatümdür meyhâneler bucağı</p> <p>Başum kesilse kesmen ol kûşeden ayağı</p> <p>(<span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmet</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî</em><span style="font-size: 0.8125rem;">- </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri</em><span style="font-size: 0.812'... (length=587)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'künci feragatümdür meyhaneler bucağı başum kesilse kesmen ol küşeden ayağı kurnaz cemal ve mustafa tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri c ıı ankara bizim büro yay 776' (length=231)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey (1988). <em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü</em>. Ankara: KB Yay.</p><p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmet</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî</em><span style="font-size: 0.8125rem;">- </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Dîvân Ş'... (length=765)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ipekten haluk mustafa isen recep toparlı naci okçu turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan edebiyatı isimler sözlüğü ankara kb yay kurnaz cemal ve tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri c ıı bizim büro solmaz süleyman 2005 ahdi gülşeni şuarası incelememetin akm' (length=324)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'fazli fuzülizade çelebi divan şairi türk edebiyatının büyük bağdatlı fuzülinin oğludur ahdiye göre zeki kanaatkar bir kişiydi müsbet bilimlerle meşgul oldu arapça farsça ve türkçe şiir yazacak derecede sanatını bilen şairdi özellikle muamma tarih yazımında başarılıdır aşıkane gönül yakıcı rindane şiirleri vardır solmaz 2005476 künci feragatümdür meyhaneler bucağı başum kesilse kesmen ol küşeden ayağı kurnaz cemal mustafa tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhf'... (length=759)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. FİLİZ KILIÇ' (length=24)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. filiz kılıç' (length=24)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-02-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1474' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8672' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '1501' (length=4)
   'M_TIPI' => string '4' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'fazli-fuzulizade-fazli-celebi' (length=29)
   'M_ADI' => string 'FAZLÎ, Fuzûlî-zâde Fazlî Çelebi' (length=37)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'fazli fuzülizade çelebi divan şairi' (length=38)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Divan Şairi' (length=12)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_HAYATI' => string '<p>Türk edebiyatının büyük şairi Bağdatlı Fuzûlî’nin oğludur. Ahdî’ye göre zeki, kanaatkar bir kişiydi. Müsbet bilimlerle meşgul oldu. Arapça, Farsça ve Türkçe şiir yazacak derecede şiir sanatını bilen bir şairdi. Özellikle muamma ve tarih yazımında başarılıdır. Âşıkâne, gönül yakıcı, rindâne şiirleri vardır (Solmaz 2005:476).</p>' (length=380)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'türk edebiyatının büyük şairi bağdatlı fuzülinin oğludur ahdiye göre zeki kanaatkar bir kişiydi müsbet bilimlerle meşgul oldu arapça farsça ve türkçe şiir yazacak derecede sanatını bilen şairdi özellikle muamma tarih yazımında başarılıdır aşıkane gönül yakıcı rindane şiirleri vardır solmaz 2005476' (length=335)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Künc-i ferâgatümdür meyhâneler bucağı</p> <p>Başum kesilse kesmen ol kûşeden ayağı</p> <p>(<span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmet</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî</em><span style="font-size: 0.8125rem;">- </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri</em><span style="font-size: 0.812'... (length=587)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'künci feragatümdür meyhaneler bucağı başum kesilse kesmen ol küşeden ayağı kurnaz cemal ve mustafa tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri c ıı ankara bizim büro yay 776' (length=231)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey (1988). <em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü</em>. Ankara: KB Yay.</p><p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmet</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî</em><span style="font-size: 0.8125rem;">- </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Dîvân Ş'... (length=765)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ipekten haluk mustafa isen recep toparlı naci okçu turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan edebiyatı isimler sözlüğü ankara kb yay kurnaz cemal ve tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri c ıı bizim büro solmaz süleyman 2005 ahdi gülşeni şuarası incelememetin akm' (length=324)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'fazli fuzülizade çelebi divan şairi türk edebiyatının büyük bağdatlı fuzülinin oğludur ahdiye göre zeki kanaatkar bir kişiydi müsbet bilimlerle meşgul oldu arapça farsça ve türkçe şiir yazacak derecede sanatını bilen şairdi özellikle muamma tarih yazımında başarılıdır aşıkane gönül yakıcı rindane şiirleri vardır solmaz 2005476 künci feragatümdür meyhaneler bucağı başum kesilse kesmen ol küşeden ayağı kurnaz cemal mustafa tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhf'... (length=759)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. FİLİZ KILIÇ' (length=24)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. filiz kılıç' (length=24)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-02-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1474' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 8672 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=152)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8672' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '1501' (length=4)
   'M_TIPI' => string '4' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'fazli-fuzulizade-fazli-celebi' (length=29)
   'M_ADI' => string 'FAZLÎ, Fuzûlî-zâde Fazlî Çelebi' (length=37)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'fazli fuzülizade çelebi divan şairi' (length=38)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Divan Şairi' (length=12)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_HAYATI' => string '<p>Türk edebiyatının büyük şairi Bağdatlı Fuzûlî’nin oğludur. Ahdî’ye göre zeki, kanaatkar bir kişiydi. Müsbet bilimlerle meşgul oldu. Arapça, Farsça ve Türkçe şiir yazacak derecede şiir sanatını bilen bir şairdi. Özellikle muamma ve tarih yazımında başarılıdır. Âşıkâne, gönül yakıcı, rindâne şiirleri vardır (Solmaz 2005:476).</p>' (length=380)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'türk edebiyatının büyük şairi bağdatlı fuzülinin oğludur ahdiye göre zeki kanaatkar bir kişiydi müsbet bilimlerle meşgul oldu arapça farsça ve türkçe şiir yazacak derecede sanatını bilen şairdi özellikle muamma tarih yazımında başarılıdır aşıkane gönül yakıcı rindane şiirleri vardır solmaz 2005476' (length=335)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Künc-i ferâgatümdür meyhâneler bucağı</p> <p>Başum kesilse kesmen ol kûşeden ayağı</p> <p>(<span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmet</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî</em><span style="font-size: 0.8125rem;">- </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri</em><span style="font-size: 0.812'... (length=587)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'künci feragatümdür meyhaneler bucağı başum kesilse kesmen ol küşeden ayağı kurnaz cemal ve mustafa tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri c ıı ankara bizim büro yay 776' (length=231)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey (1988). <em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü</em>. Ankara: KB Yay.</p><p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmet</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî</em><span style="font-size: 0.8125rem;">- </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Dîvân Ş'... (length=765)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ipekten haluk mustafa isen recep toparlı naci okçu turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan edebiyatı isimler sözlüğü ankara kb yay kurnaz cemal ve tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri c ıı bizim büro solmaz süleyman 2005 ahdi gülşeni şuarası incelememetin akm' (length=324)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'fazli fuzülizade çelebi divan şairi türk edebiyatının büyük bağdatlı fuzülinin oğludur ahdiye göre zeki kanaatkar bir kişiydi müsbet bilimlerle meşgul oldu arapça farsça ve türkçe şiir yazacak derecede sanatını bilen şairdi özellikle muamma tarih yazımında başarılıdır aşıkane gönül yakıcı rindane şiirleri vardır solmaz 2005476 künci feragatümdür meyhaneler bucağı başum kesilse kesmen ol küşeden ayağı kurnaz cemal mustafa tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhf'... (length=759)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. FİLİZ KILIÇ' (length=24)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. filiz kılıç' (length=24)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-02-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1474' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 2 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 8672 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=134)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8672' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '1501' (length=4)
   'M_TIPI' => string '4' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'fazli-fuzulizade-fazli-celebi' (length=29)
   'M_ADI' => string 'FAZLÎ, Fuzûlî-zâde Fazlî Çelebi' (length=37)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'fazli fuzülizade çelebi divan şairi' (length=38)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Divan Şairi' (length=12)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_HAYATI' => string '<p>Türk edebiyatının büyük şairi Bağdatlı Fuzûlî’nin oğludur. Ahdî’ye göre zeki, kanaatkar bir kişiydi. Müsbet bilimlerle meşgul oldu. Arapça, Farsça ve Türkçe şiir yazacak derecede şiir sanatını bilen bir şairdi. Özellikle muamma ve tarih yazımında başarılıdır. Âşıkâne, gönül yakıcı, rindâne şiirleri vardır (Solmaz 2005:476).</p>' (length=380)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'türk edebiyatının büyük şairi bağdatlı fuzülinin oğludur ahdiye göre zeki kanaatkar bir kişiydi müsbet bilimlerle meşgul oldu arapça farsça ve türkçe şiir yazacak derecede sanatını bilen şairdi özellikle muamma tarih yazımında başarılıdır aşıkane gönül yakıcı rindane şiirleri vardır solmaz 2005476' (length=335)
   'M_ESERLERI' => string '<p>Künc-i ferâgatümdür meyhâneler bucağı</p> <p>Başum kesilse kesmen ol kûşeden ayağı</p> <p>(<span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmet</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî</em><span style="font-size: 0.8125rem;">- </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri</em><span style="font-size: 0.812'... (length=587)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'künci feragatümdür meyhaneler bucağı başum kesilse kesmen ol küşeden ayağı kurnaz cemal ve mustafa tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili divan şairlerinin muhtasar biyografileri c ıı ankara bizim büro yay 776' (length=231)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>İpekten, Haluk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu, Turgut Karabey (1988). <em>Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü</em>. Ankara: KB Yay.</p><p><span style="font-size: 0.8125rem;">Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Mehmet</em><span style="font-size: 0.8125rem;"> </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî</em><span style="font-size: 0.8125rem;">- </span><em style="font-size: 0.8125rem;">Dîvân Ş'... (length=765)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ipekten haluk mustafa isen recep toparlı naci okçu turgut karabey 1988 tezkirelere göre divan edebiyatı isimler sözlüğü ankara kb yay kurnaz cemal ve tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhfei naili şairlerinin muhtasar biyografileri c ıı bizim büro solmaz süleyman 2005 ahdi gülşeni şuarası incelememetin akm' (length=324)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'fazli fuzülizade çelebi divan şairi türk edebiyatının büyük bağdatlı fuzülinin oğludur ahdiye göre zeki kanaatkar bir kişiydi müsbet bilimlerle meşgul oldu arapça farsça ve türkçe şiir yazacak derecede sanatını bilen şairdi özellikle muamma tarih yazımında başarılıdır aşıkane gönül yakıcı rindane şiirleri vardır solmaz 2005476 künci feragatümdür meyhaneler bucağı başum kesilse kesmen ol küşeden ayağı kurnaz cemal mustafa tatcı hzl 2001 mehmet nail tuman tuhf'... (length=759)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. FİLİZ KILIÇ' (length=24)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. filiz kılıç' (length=24)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-02-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1474' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('fazli fuzülizade çelebi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 8672 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=175)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)