FEHMÎ, Baltacı-zâde Abdullâh Efendi

(d. ?/? - ö. 1139/1726-27)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’un Kasımpaşa semtinde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Abdullah’tır. Anadolu kadılarından Baltacı Hüseyin Efendi’nin oğlu olduğundan Baltacı-zâde Abdullah Fehmî Efendi olarak tanındı. Sultan III. Ahmed devri başlarında hadika-i hassa ocağında görev aldı. Tüfeng-endâzlık (tüfek atıcılık) göreviyle Mora ve Nemçe seferlerine katıldı. Baltacı Ocağı’nda müezzinlik yaptı. Padişahın iltifatına mazhar oldu. Emekli olup Aydın-zâde Zâviyesi şeyhi A‘rec Hasan Efendi ve Şeyh Nasûhî Efendi’den tarikat dersleri aldı. 1139/1726-27 yılında İstanbul’da vefat etti.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Râmiz (Erdem 1994: 241)’e göre şiirlerinin çoğu Hz. Muhammed övgüsünde yazılmış na‘tlardan oluşmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî.  C. 2.İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 515.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 240-241.

Erdem, Sadık (2004). “Fehmî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 36-37.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 135.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 796.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). “Fehmî, Abdullah Efendi (Baltacızâde)”. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 177.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.04.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Na‘t-i Seyyidü’l-Kâ’inât

Bir cân ki senin yolunda kurbân olmaz

Uşşâk-ı ciger-sûza o cân cân olmaz

 

Gayrin bize dermânı gerekmez şâhâ

Derdin gibi bir hasteye dermân olmaz


Ve lehû

Olmak kademin hâki bana rif‘atdir

Devlet ü cihânda sana kurbiyyetdir

 

Şevkile senin yolunda kurbân olmak

Ey şâh-ı rüsül derd-i ile minnetdir

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 241.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Berk Asland. 28 Ekim 1981 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ayfer Cengizd. 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NEDÎM, İbrâhimd. ? - ö. Şubat-Mart 1776Doğum YeriGörüntüle
4Berk Asland. 28 Ekim 1981 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ayfer Cengizd. 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NEDÎM, İbrâhimd. ? - ö. Şubat-Mart 1776Doğum YılıGörüntüle
7Berk Asland. 28 Ekim 1981 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ayfer Cengizd. 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NEDÎM, İbrâhimd. ? - ö. Şubat-Mart 1776Ölüm YılıGörüntüle
10Berk Asland. 28 Ekim 1981 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ayfer Cengizd. 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
12NEDÎM, İbrâhimd. ? - ö. Şubat-Mart 1776MeslekGörüntüle
13Berk Asland. 28 Ekim 1981 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ayfer Cengizd. 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NEDÎM, İbrâhimd. ? - ö. Şubat-Mart 1776Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Berk Asland. 28 Ekim 1981 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Ayfer Cengizd. 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NEDÎM, İbrâhimd. ? - ö. Şubat-Mart 1776Madde AdıGörüntüle