FEHMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Saruhanlıdır (Manisa). Hayatı hakkındaki bilgiler çok sınırlıdır. Kanunî zamanında alaybeyliği yaptı. Latîfî, Fehmî’nin son derece zeki ve anlayışı keskin biri olduğunu kaydetmektedir. Yine şair hakkında bilgi bulunan tek şair tezkiresi olan Latîfî Tezkiresi’nde “mahbup-perest” olarak nitelenen şairin, kadınları ve kadın düşkünlerini son derece aşağı yaratıklar olarak gören biri olduğu, hatta kadınların pişirdiği yemekleri yemediği, zenbârelerin diktiği giysileri giymediği ilginç bir özelliği olarak bildirilmektedir. Latîfî, yazdıklarını teyit etmek üzere şairin bu özelliğini itiraf ettiği bir şiirine yer verir. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’ndeki kadınlara düşkün olduğuna dair tam aksine bilgi sehven yazılmış olmalıdır. Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde 24, Pervâne Bey Mecmuası’nda iki şiiri bulunmaktadır.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat No. 406, vr. 9b, 219b.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi.(1979). "Fehmî".  C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 178.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 05.09.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

  Gazel

 Şol güneş yüzlü efendim pâdşâhumdur benüm

 Gün gibi tutan cihânı yüzi mâhumdur benüm

 Kûy-ı yârı tolanan her gice mehdür sanmañuz

 Kim şirâr-i âhdan zerrîn külâhumdur benüm

 İşigüñde her gice işitdügüñ feryâdlar

 Bilmiş ol ey meh ki âh-ı subhgâhumdur benüm

 Şeb degüldür görinen ol meh ziyâ virsün diyü

 Âftâbı kaplamış dûd-ı siyâhumdur benüm

 Âftâbuñ kâsesin bir barmag üzre döndüren

 Işkuñuñ hengâmesinde dest-i âhumdur benüm

 Şâh-ı ışkam Fehmiyâ agyâr ile ceng itmege

 Tîr-i âhumdur silâhum gam sipâhumdur benüm

 Ben ölicek zînet idüp kabrüme sûret viren

 Göz yaşından tâze tâze berg-i kâhumdur benüm

(Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 1724)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Afşar Timuçind. 31 Mayıs 1939 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İlhan Berkd. 1918 - ö. 28 Ağustos 2008Doğum YeriGörüntüle
3Habib Bektaşd. 01 Mart 1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Afşar Timuçind. 31 Mayıs 1939 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İlhan Berkd. 1918 - ö. 28 Ağustos 2008Doğum YılıGörüntüle
6Habib Bektaşd. 01 Mart 1951 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Afşar Timuçind. 31 Mayıs 1939 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İlhan Berkd. 1918 - ö. 28 Ağustos 2008Ölüm YılıGörüntüle
9Habib Bektaşd. 01 Mart 1951 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Afşar Timuçind. 31 Mayıs 1939 - ö. ?MeslekGörüntüle
11İlhan Berkd. 1918 - ö. 28 Ağustos 2008MeslekGörüntüle
12Habib Bektaşd. 01 Mart 1951 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Afşar Timuçind. 31 Mayıs 1939 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İlhan Berkd. 1918 - ö. 28 Ağustos 2008Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Habib Bektaşd. 01 Mart 1951 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Afşar Timuçind. 31 Mayıs 1939 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İlhan Berkd. 1918 - ö. 28 Ağustos 2008Madde AdıGörüntüle
18Habib Bektaşd. 01 Mart 1951 - ö. ?Madde AdıGörüntüle