FERAH ÇELEBİ, Ferah Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1010/1601)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mevlana soyundan gelmektedir. Çelebi Husrev Efendi’nin oğludur. Esrar Dede’nin naklettiğine göre; babasının ölümünden sonra şeyh olan Ferah Çelebi, sürekli olarak ona muhalif olanların iftiralarına uğradı. Muhalif kesim, dönemin vezirine Ferah Çelebi hakkında bazı suçlamalar içeren bir mektup yazarak azledilmesini istediler. Sonuçta muhalifler galip geldi ve on sekiz sene hankâhı kendileri yönetti. Ferah Çelebi’nin 1010/1601 yılında ölümü üzerine padişah I. Ahmed’in telkiniyle Bostan Çelebi şeyh oldu. Ferah Çelebi şiir ve inşada yetenekliydi (Genç 2000: 410).

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yâ Râb bize bir tesliyet-i hâtır olur mı

Yohsa bu fütûr ile dem-i âhir olur mı

Hoş tut görelüm dâmen-i sabrı hele elde

Tagyîr-i Hüdâ dâda adû kâdir olur mı

Nâgeh idicekdür kerem-i Hak sana çâre

Nâ-çâra anun gibi meger nâsır olur mı

Fahr eylemesün câme-i fakr ile mukallid

Zişt olsa kişi hil’at ile fâhi olur mı

Sâhib-nazar ister recüli mesned-i kârun

Bostâna ser-i lâşe har nâzır olur mı

Feryâd-res-i gâib olur hâzır u zinhâr

Şekk ile dime gayret-i Hak zâhir olur mı

Ednâ-sitem-i şâh ile hîç bende-i Ferrûh

Rû-mâli-i hizmetde dilâ kâsir olur mı 

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 412.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9399' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2316' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'ferah-celebi-ferah-mehmed-efendi' (length=32)
   'M_ADI' => string 'FERAH ÇELEBİ, Ferah Mehmed Efendi' (length=35)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'ferah çelebi mehmed efendi divan şairi' (length=40)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1010' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1601' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Şeyh' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Mevlana soyundan gelmektedir. Çelebi Husrev Efendi’nin oğludur. Esrar Dede’nin naklettiğine göre; babasının ölümünden sonra şeyh olan Ferah Çelebi, sürekli olarak ona muhalif olanların iftiralarına uğradı. Muhalif kesim, dönemin vezirine Ferah Çelebi hakkında bazı suçlamalar içeren bir mektup yazarak azledilmesini istediler. Sonuçta muhalifler galip geldi ve on sekiz sene hankâhı kendileri yönetti. Ferah Çelebi’nin 1010/1601 yılında ölümü üzerine padişah I. Ahmed�'... (length=620)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'mevlana soyundan gelmektedir çelebi husrev efendinin oğludur esrar dedenin naklettiğine göre babasının ölümünden sonra şeyh olan ferah sürekli olarak ona muhalif olanların iftiralarına uğradı kesim dönemin vezirine hakkında bazı suçlamalar içeren bir mektup yazarak azledilmesini istediler sonuçta muhalifler galip geldi ve on sekiz sene hankahı kendileri yönetti çelebinin 1010 1601 yılında ölümü üzerine padişah ı ahmedin telkiniyle bostan oldu şiir inşada yetenekliydi genç '... (length=520)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Yâ Râb bize bir tesliyet-i hâtır olur mı</p> <p>Yohsa bu fütûr ile dem-i âhir olur mı</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hoş tut görelüm dâmen-i sabrı hele elde</p> <p>Tagyîr-i Hüdâ dâda adû kâdir olur mı</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nâgeh idicekdür kerem-i Hak sana çâre</p> <p>Nâ-çâra anun gibi meger nâsır olur mı</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fahr eylemesün câme-i fakr ile mukallid</p> <p>Zişt olsa kişi hil’at ile fâhi olur mı</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sâhib-nazar iste'... (length=960)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel ya rab bize bir tesliyeti hatır olur mı yohsa bu fütür ile demi ahir hoş tut görelüm dameni sabrı hele elde tagyiri hüda dada adü kadir nageh idicekdür keremi hak sana çare naçara anun gibi meger nasır fahr eylemesün camei fakr mukallid zişt olsa kişi hilat fahi sahibnazar ister recüli mesnedi karun bostana seri laşe har nazır feryadresi gaib hazır u zinhar şekk dime gayreti zahir ednasitemi şah hiç bendei ferrüh rümalii hizmetde dila kasir genç ilhan hzl 2000 esrar dede te'... (length=558)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Genç, İlhan (hzl.) (2000). <em>Esrar Dede&nbsp;Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye.</em> Ankara: AKM Yay.</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;">Kurnaz,
Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">Mehmet</span></em><span style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">Nâi'... (length=832)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'genç ilhan hzl 2000 esrar dede tezkirei şuarayı mevleviyye ankara akm yay kurnazcemal ve mustafa tatcı 2001 mehmet nail tumantuhfei naili divanşairlerinin muhtasar biyografileri bizim büro' (length=194)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'ferah çelebi mehmed efendi divan şairi şeyh mevlana soyundan gelmektedir husrev efendinin oğludur esrar dedenin naklettiğine göre babasının ölümünden sonra olan sürekli olarak ona muhalif olanların iftiralarına uğradı kesim dönemin vezirine hakkında bazı suçlamalar içeren bir mektup yazarak azledilmesini istediler sonuçta muhalifler galip geldi ve on sekiz sene hankahı kendileri yönetti çelebinin 1010 1601 yılında ölümü üzerine padişah ı ahmedin telkiniyle bostan oldu şiir '... (length=1199)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ' (length=34)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. kadri hüsnü yılmaz' (length=34)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-04' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1126' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9399' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2316' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'ferah-celebi-ferah-mehmed-efendi' (length=32)
   'M_ADI' => string 'FERAH ÇELEBİ, Ferah Mehmed Efendi' (length=35)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'ferah çelebi mehmed efendi divan şairi' (length=40)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1010' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1601' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Şeyh' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Mevlana soyundan gelmektedir. Çelebi Husrev Efendi’nin oğludur. Esrar Dede’nin naklettiğine göre; babasının ölümünden sonra şeyh olan Ferah Çelebi, sürekli olarak ona muhalif olanların iftiralarına uğradı. Muhalif kesim, dönemin vezirine Ferah Çelebi hakkında bazı suçlamalar içeren bir mektup yazarak azledilmesini istediler. Sonuçta muhalifler galip geldi ve on sekiz sene hankâhı kendileri yönetti. Ferah Çelebi’nin 1010/1601 yılında ölümü üzerine padişah I. Ahmed�'... (length=620)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'mevlana soyundan gelmektedir çelebi husrev efendinin oğludur esrar dedenin naklettiğine göre babasının ölümünden sonra şeyh olan ferah sürekli olarak ona muhalif olanların iftiralarına uğradı kesim dönemin vezirine hakkında bazı suçlamalar içeren bir mektup yazarak azledilmesini istediler sonuçta muhalifler galip geldi ve on sekiz sene hankahı kendileri yönetti çelebinin 1010 1601 yılında ölümü üzerine padişah ı ahmedin telkiniyle bostan oldu şiir inşada yetenekliydi genç '... (length=520)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Yâ Râb bize bir tesliyet-i hâtır olur mı</p> <p>Yohsa bu fütûr ile dem-i âhir olur mı</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hoş tut görelüm dâmen-i sabrı hele elde</p> <p>Tagyîr-i Hüdâ dâda adû kâdir olur mı</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nâgeh idicekdür kerem-i Hak sana çâre</p> <p>Nâ-çâra anun gibi meger nâsır olur mı</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fahr eylemesün câme-i fakr ile mukallid</p> <p>Zişt olsa kişi hil’at ile fâhi olur mı</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sâhib-nazar iste'... (length=960)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel ya rab bize bir tesliyeti hatır olur mı yohsa bu fütür ile demi ahir hoş tut görelüm dameni sabrı hele elde tagyiri hüda dada adü kadir nageh idicekdür keremi hak sana çare naçara anun gibi meger nasır fahr eylemesün camei fakr mukallid zişt olsa kişi hilat fahi sahibnazar ister recüli mesnedi karun bostana seri laşe har nazır feryadresi gaib hazır u zinhar şekk dime gayreti zahir ednasitemi şah hiç bendei ferrüh rümalii hizmetde dila kasir genç ilhan hzl 2000 esrar dede te'... (length=558)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Genç, İlhan (hzl.) (2000). <em>Esrar Dede&nbsp;Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye.</em> Ankara: AKM Yay.</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;">Kurnaz,
Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">Mehmet</span></em><span style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">Nâi'... (length=832)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'genç ilhan hzl 2000 esrar dede tezkirei şuarayı mevleviyye ankara akm yay kurnazcemal ve mustafa tatcı 2001 mehmet nail tumantuhfei naili divanşairlerinin muhtasar biyografileri bizim büro' (length=194)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'ferah çelebi mehmed efendi divan şairi şeyh mevlana soyundan gelmektedir husrev efendinin oğludur esrar dedenin naklettiğine göre babasının ölümünden sonra olan sürekli olarak ona muhalif olanların iftiralarına uğradı kesim dönemin vezirine hakkında bazı suçlamalar içeren bir mektup yazarak azledilmesini istediler sonuçta muhalifler galip geldi ve on sekiz sene hankahı kendileri yönetti çelebinin 1010 1601 yılında ölümü üzerine padişah ı ahmedin telkiniyle bostan oldu şiir '... (length=1199)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ' (length=34)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. kadri hüsnü yılmaz' (length=34)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-04' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1126' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_OLUM_MILADI) AGAINST ('1601' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9399 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=142)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1601' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1601' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9399' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2316' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'ferah-celebi-ferah-mehmed-efendi' (length=32)
   'M_ADI' => string 'FERAH ÇELEBİ, Ferah Mehmed Efendi' (length=35)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'ferah çelebi mehmed efendi divan şairi' (length=40)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1010' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1601' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Şeyh' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Mevlana soyundan gelmektedir. Çelebi Husrev Efendi’nin oğludur. Esrar Dede’nin naklettiğine göre; babasının ölümünden sonra şeyh olan Ferah Çelebi, sürekli olarak ona muhalif olanların iftiralarına uğradı. Muhalif kesim, dönemin vezirine Ferah Çelebi hakkında bazı suçlamalar içeren bir mektup yazarak azledilmesini istediler. Sonuçta muhalifler galip geldi ve on sekiz sene hankâhı kendileri yönetti. Ferah Çelebi’nin 1010/1601 yılında ölümü üzerine padişah I. Ahmed�'... (length=620)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'mevlana soyundan gelmektedir çelebi husrev efendinin oğludur esrar dedenin naklettiğine göre babasının ölümünden sonra şeyh olan ferah sürekli olarak ona muhalif olanların iftiralarına uğradı kesim dönemin vezirine hakkında bazı suçlamalar içeren bir mektup yazarak azledilmesini istediler sonuçta muhalifler galip geldi ve on sekiz sene hankahı kendileri yönetti çelebinin 1010 1601 yılında ölümü üzerine padişah ı ahmedin telkiniyle bostan oldu şiir inşada yetenekliydi genç '... (length=520)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Yâ Râb bize bir tesliyet-i hâtır olur mı</p> <p>Yohsa bu fütûr ile dem-i âhir olur mı</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hoş tut görelüm dâmen-i sabrı hele elde</p> <p>Tagyîr-i Hüdâ dâda adû kâdir olur mı</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nâgeh idicekdür kerem-i Hak sana çâre</p> <p>Nâ-çâra anun gibi meger nâsır olur mı</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fahr eylemesün câme-i fakr ile mukallid</p> <p>Zişt olsa kişi hil’at ile fâhi olur mı</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sâhib-nazar iste'... (length=960)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel ya rab bize bir tesliyeti hatır olur mı yohsa bu fütür ile demi ahir hoş tut görelüm dameni sabrı hele elde tagyiri hüda dada adü kadir nageh idicekdür keremi hak sana çare naçara anun gibi meger nasır fahr eylemesün camei fakr mukallid zişt olsa kişi hilat fahi sahibnazar ister recüli mesnedi karun bostana seri laşe har nazır feryadresi gaib hazır u zinhar şekk dime gayreti zahir ednasitemi şah hiç bendei ferrüh rümalii hizmetde dila kasir genç ilhan hzl 2000 esrar dede te'... (length=558)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Genç, İlhan (hzl.) (2000). <em>Esrar Dede&nbsp;Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye.</em> Ankara: AKM Yay.</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;">Kurnaz,
Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">Mehmet</span></em><span style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">Nâi'... (length=832)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'genç ilhan hzl 2000 esrar dede tezkirei şuarayı mevleviyye ankara akm yay kurnazcemal ve mustafa tatcı 2001 mehmet nail tumantuhfei naili divanşairlerinin muhtasar biyografileri bizim büro' (length=194)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'ferah çelebi mehmed efendi divan şairi şeyh mevlana soyundan gelmektedir husrev efendinin oğludur esrar dedenin naklettiğine göre babasının ölümünden sonra olan sürekli olarak ona muhalif olanların iftiralarına uğradı kesim dönemin vezirine hakkında bazı suçlamalar içeren bir mektup yazarak azledilmesini istediler sonuçta muhalifler galip geldi ve on sekiz sene hankahı kendileri yönetti çelebinin 1010 1601 yılında ölümü üzerine padişah ı ahmedin telkiniyle bostan oldu şiir '... (length=1199)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ' (length=34)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. kadri hüsnü yılmaz' (length=34)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-04' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1126' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('şeyh' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9399 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=145)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1601' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1601' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9399' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2316' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'ferah-celebi-ferah-mehmed-efendi' (length=32)
   'M_ADI' => string 'FERAH ÇELEBİ, Ferah Mehmed Efendi' (length=35)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'ferah çelebi mehmed efendi divan şairi' (length=40)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1010' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1601' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Şeyh' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Mevlana soyundan gelmektedir. Çelebi Husrev Efendi’nin oğludur. Esrar Dede’nin naklettiğine göre; babasının ölümünden sonra şeyh olan Ferah Çelebi, sürekli olarak ona muhalif olanların iftiralarına uğradı. Muhalif kesim, dönemin vezirine Ferah Çelebi hakkında bazı suçlamalar içeren bir mektup yazarak azledilmesini istediler. Sonuçta muhalifler galip geldi ve on sekiz sene hankâhı kendileri yönetti. Ferah Çelebi’nin 1010/1601 yılında ölümü üzerine padişah I. Ahmed�'... (length=620)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'mevlana soyundan gelmektedir çelebi husrev efendinin oğludur esrar dedenin naklettiğine göre babasının ölümünden sonra şeyh olan ferah sürekli olarak ona muhalif olanların iftiralarına uğradı kesim dönemin vezirine hakkında bazı suçlamalar içeren bir mektup yazarak azledilmesini istediler sonuçta muhalifler galip geldi ve on sekiz sene hankahı kendileri yönetti çelebinin 1010 1601 yılında ölümü üzerine padişah ı ahmedin telkiniyle bostan oldu şiir inşada yetenekliydi genç '... (length=520)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Yâ Râb bize bir tesliyet-i hâtır olur mı</p> <p>Yohsa bu fütûr ile dem-i âhir olur mı</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hoş tut görelüm dâmen-i sabrı hele elde</p> <p>Tagyîr-i Hüdâ dâda adû kâdir olur mı</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nâgeh idicekdür kerem-i Hak sana çâre</p> <p>Nâ-çâra anun gibi meger nâsır olur mı</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fahr eylemesün câme-i fakr ile mukallid</p> <p>Zişt olsa kişi hil’at ile fâhi olur mı</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sâhib-nazar iste'... (length=960)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel ya rab bize bir tesliyeti hatır olur mı yohsa bu fütür ile demi ahir hoş tut görelüm dameni sabrı hele elde tagyiri hüda dada adü kadir nageh idicekdür keremi hak sana çare naçara anun gibi meger nasır fahr eylemesün camei fakr mukallid zişt olsa kişi hilat fahi sahibnazar ister recüli mesnedi karun bostana seri laşe har nazır feryadresi gaib hazır u zinhar şekk dime gayreti zahir ednasitemi şah hiç bendei ferrüh rümalii hizmetde dila kasir genç ilhan hzl 2000 esrar dede te'... (length=558)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Genç, İlhan (hzl.) (2000). <em>Esrar Dede&nbsp;Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye.</em> Ankara: AKM Yay.</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;">Kurnaz,
Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">Mehmet</span></em><span style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">Nâi'... (length=832)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'genç ilhan hzl 2000 esrar dede tezkirei şuarayı mevleviyye ankara akm yay kurnazcemal ve mustafa tatcı 2001 mehmet nail tumantuhfei naili divanşairlerinin muhtasar biyografileri bizim büro' (length=194)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'ferah çelebi mehmed efendi divan şairi şeyh mevlana soyundan gelmektedir husrev efendinin oğludur esrar dedenin naklettiğine göre babasının ölümünden sonra olan sürekli olarak ona muhalif olanların iftiralarına uğradı kesim dönemin vezirine hakkında bazı suçlamalar içeren bir mektup yazarak azledilmesini istediler sonuçta muhalifler galip geldi ve on sekiz sene hankahı kendileri yönetti çelebinin 1010 1601 yılında ölümü üzerine padişah ı ahmedin telkiniyle bostan oldu şiir '... (length=1199)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ' (length=34)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. kadri hüsnü yılmaz' (length=34)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-04' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1126' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 2 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9399 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=134)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1601' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1601' (length=4)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '9399' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '2316' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '2' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'ferah-celebi-ferah-mehmed-efendi' (length=32)
   'M_ADI' => string 'FERAH ÇELEBİ, Ferah Mehmed Efendi' (length=35)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'ferah çelebi mehmed efendi divan şairi' (length=40)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '1010' (length=4)
   'M_OLUM_MILADI' => string '1601' (length=4)
   'M_DOGUM_YERI' => null
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'Şeyh' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şeyh' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p>Mevlana soyundan gelmektedir. Çelebi Husrev Efendi’nin oğludur. Esrar Dede’nin naklettiğine göre; babasının ölümünden sonra şeyh olan Ferah Çelebi, sürekli olarak ona muhalif olanların iftiralarına uğradı. Muhalif kesim, dönemin vezirine Ferah Çelebi hakkında bazı suçlamalar içeren bir mektup yazarak azledilmesini istediler. Sonuçta muhalifler galip geldi ve on sekiz sene hankâhı kendileri yönetti. Ferah Çelebi’nin 1010/1601 yılında ölümü üzerine padişah I. Ahmed�'... (length=620)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'mevlana soyundan gelmektedir çelebi husrev efendinin oğludur esrar dedenin naklettiğine göre babasının ölümünden sonra şeyh olan ferah sürekli olarak ona muhalif olanların iftiralarına uğradı kesim dönemin vezirine hakkında bazı suçlamalar içeren bir mektup yazarak azledilmesini istediler sonuçta muhalifler galip geldi ve on sekiz sene hankahı kendileri yönetti çelebinin 1010 1601 yılında ölümü üzerine padişah ı ahmedin telkiniyle bostan oldu şiir inşada yetenekliydi genç '... (length=520)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Gazel</strong></p> <p>Yâ Râb bize bir tesliyet-i hâtır olur mı</p> <p>Yohsa bu fütûr ile dem-i âhir olur mı</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hoş tut görelüm dâmen-i sabrı hele elde</p> <p>Tagyîr-i Hüdâ dâda adû kâdir olur mı</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nâgeh idicekdür kerem-i Hak sana çâre</p> <p>Nâ-çâra anun gibi meger nâsır olur mı</p> <p>&nbsp;</p> <p>Fahr eylemesün câme-i fakr ile mukallid</p> <p>Zişt olsa kişi hil’at ile fâhi olur mı</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sâhib-nazar iste'... (length=960)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'gazel ya rab bize bir tesliyeti hatır olur mı yohsa bu fütür ile demi ahir hoş tut görelüm dameni sabrı hele elde tagyiri hüda dada adü kadir nageh idicekdür keremi hak sana çare naçara anun gibi meger nasır fahr eylemesün camei fakr mukallid zişt olsa kişi hilat fahi sahibnazar ister recüli mesnedi karun bostana seri laşe har nazır feryadresi gaib hazır u zinhar şekk dime gayreti zahir ednasitemi şah hiç bendei ferrüh rümalii hizmetde dila kasir genç ilhan hzl 2000 esrar dede te'... (length=558)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Genç, İlhan (hzl.) (2000). <em>Esrar Dede&nbsp;Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye.</em> Ankara: AKM Yay.</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif;">Kurnaz,
Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001).&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">Mehmet</span></em><span style="font-size: 0.8125rem;">&nbsp;</span><em style="font-size: 0.8125rem;"><span style="font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif">Nâi'... (length=832)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'genç ilhan hzl 2000 esrar dede tezkirei şuarayı mevleviyye ankara akm yay kurnazcemal ve mustafa tatcı 2001 mehmet nail tumantuhfei naili divanşairlerinin muhtasar biyografileri bizim büro' (length=194)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'ferah çelebi mehmed efendi divan şairi şeyh mevlana soyundan gelmektedir husrev efendinin oğludur esrar dedenin naklettiğine göre babasının ölümünden sonra olan sürekli olarak ona muhalif olanların iftiralarına uğradı kesim dönemin vezirine hakkında bazı suçlamalar içeren bir mektup yazarak azledilmesini istediler sonuçta muhalifler galip geldi ve on sekiz sene hankahı kendileri yönetti çelebinin 1010 1601 yılında ölümü üzerine padişah ı ahmedin telkiniyle bostan oldu şiir '... (length=1199)
   'M_YAZAR' => string 'ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ' (length=34)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'araş. gör. kadri hüsnü yılmaz' (length=34)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-04-03' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-04' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1126' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('ferah çelebi mehmed efendi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 9399 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=177)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '1601' (length=4)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '1601' (length=4)