FERÎDÛN HÜSEYN MÎRZÂ

(d. ?/? - ö. 914/1509)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Çağatay)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ferîdûn Hüseyn Mîrzâ, Mecâlisü’n-Nefâyis’in “şiirden hoşlanan ve güzel şiir okuyan sultan ve şehzadelerin” anlatıldığı yedinci meclisinde (Eraslan 2001: 191; 513) yer verilen şairlerdendir. Sultân Hüseyn Mîrzâ ile Mingli Biy Ağaçe’nin oğludur. 1509 yılında vefat etmiştir. Ferîdûn hasepli, Hüseyn nesepli, hürmete layık, vakarlı, yaratılışı edep ve hürmet uyandıran bir kişidir. Yay çekmede ve ok atmada benzersizdir. İbadet ve takvaya meyilli, zikir ve tilavetle meşgul olan bir gençtir. Tabiatı güzel, zihni mülayimdir. Mecâlisü’n-Nefâyis’teki örnek beyitlerden Farsça ve Türkçe şiir söylediği de anlaşılan Ferîdûn Hüseyn Mîrzâ’nın divan tertip edip etmediğine dairse bir bilgi bulunmamaktadır (Eraslan 2001: 200; 522, 641).

Kaynakça

Eraslan, Kemal (hzl.) (2001). Alî-Şîr Nevâyî, Mecâlisü’n-Nefâyis, I (Giriş ve Metin); II (Çeviri ve Notlar). Ankara: TDK Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHMET GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 11.11.2016
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Ey sabâ yitkür manga serv-i revânımdın haber

Rahm itip birgil manga ârâm-ı cânımdın haber

(Eraslan, Kemal (hzl.) (2001). Alî-Şîr Nevâyî, Mecâlisü’n-Nefâyis, I (Giriş ve Metin); II (Çeviri ve Notlar). Ankara: TDK Yay. 522)