FEVZÎ, Derviş Mustafa Fevzî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa'dır. Selâmî Efendi'den dini eğitim aldı. Mustafa Paşa'nın vezirliği sırasında Anadolu muhasebecisi oldu. Bu esnada vefat etti. Sufi yaratılışlı; saf tabiatlı biri idi.

 

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.)(2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay. 274.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 169.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 10.08.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Mahabbet kalb-i uşşâkı hemîn pür-şevk ü fikr eyler

Derûnun ehl-i tevhîdün Hudâ pür-nûr-ı zikr eyler

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay. 274.)