FEYZÎ, Feyzî Efendi

(d. ?/? - ö. 1150/1737-38)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Feyzî’dir. Yeniçeri kâtibi oldu. 1150/1737-38 yılında vefat etti. Mezarı, Eyüp Kabristanı’ndadır. Râmiz (Erdem 1994: 247)’e göre bilgili bir şairdi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Râmiz (Erdem 1994: 247), şairin mezar taşında kendisinin hayatta iken yazdığı bir tarih beytini örnek olarak vermiştir.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 247.

Kurnaz, Cemâl ve Mustaf Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 808.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 19.05.2015
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Sıhhatimde Feyziyâ lafzan didim târîhimi

Bin yüz elli sâlde kıldım âlem-i lâhûtı câ

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 247.)