FEYZÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayserilidir. Hakkında başka herhangi bir bilgiye ulaşılamayan Feyzî, Kayseri’de çeşitli kitabeler sayesinde varlığını bilebildiğimiz şairlerimizdendir. Şehir merkezindeki Ahmed Paşa İdâdîsi ile Develi’nin Şıhlı beldesinde bulunan Hamidiye Medresesi’nin yapım kitabelerindeki tarih manzumelerinin şairi olan Feyzî hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Feyzî’nin görebildiğimiz iki kitâbesinin 1285/1868-69 ve 1309/1891-92 tarihli olmasından yola çıkarak şairle ilgili olarak sadece 19. yüzyılı idrâk etmiş bir kişi olduğunu söyleyebiliyoruz.

Kaynakça

Çayırdağ, Mehmet (1997). “Kayseri’de Sultan II. Abdulhamid Dönemi Bina ve Kitabeleri”. I. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri. 11-12 Nisan 1996. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay. 43-60.

Diriöz, Meserret ve Haydar Ali Diriöz (hzl.). (1991). Ahmed Nazif, Kayseri Meşhurları (Kayseriyye Meşâhiri). Kayseri.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay.

Özbek, Yıldıray (1994). “Şıhlı Hamidiye Medresesi”. Vakıflar Dergisi. (XXIV): 165-176.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 03.01.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a (Ahmed Paşa İdâdîsi’nin yapım kitâbesinde yazılı tarih)

Kıldı bu mekteb ile Hazret-i Ahmed Paşa

Maskat-ı re’si olan Kayseri şehrin ihyâ

 

Hayra sarf itdi nukûd-ı himemin ol âsaf

İtdi Hak yoluna bu dâru’l-ulûmu inşâ

 

Bu debistânı idüp tâlib-i ilme tahsîs

Eylesünler diye tahsîl-i ulûm-ı şettâ

 

Nakd-i kûşişle harîdâr olagör ey tâlib

Mahzen-i cevher-i ilm işte güşâd oldı sana

 

Resm-i zîbendesi gûyâ kafes-i Hak Kur’ân

Bülbül-âsâ gel oku eyleme ömrün ifnâ

 

Mevki’inde ne dil-âver eser-i hayr oldı

İde bânîsine Hak ecr-i cezîli i’tâ

 

Geldi itmâmına Feyzî ne güzel bir târîh

Oldı dil-keş yapılup Mekteb-i Ahmed Paşa (1285)

(Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 199.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İhsan Kudretd. 10 Temmuz 1918 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HARÎMd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Rahmi Dumand. 1908 - ö. 20 Eylül 1985Doğum YeriGörüntüle
4İhsan Kudretd. 10 Temmuz 1918 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HARÎMd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Rahmi Dumand. 1908 - ö. 20 Eylül 1985Doğum YılıGörüntüle
7İhsan Kudretd. 10 Temmuz 1918 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HARÎMd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Rahmi Dumand. 1908 - ö. 20 Eylül 1985Ölüm YılıGörüntüle
10İhsan Kudretd. 10 Temmuz 1918 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HARÎMd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Rahmi Dumand. 1908 - ö. 20 Eylül 1985Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İhsan Kudretd. 10 Temmuz 1918 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14HARÎMd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Rahmi Dumand. 1908 - ö. 20 Eylül 1985Madde AdıGörüntüle