FEYZULLAH

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Feyzullah'ın 18. asırda Çorum'da yaşadığı bilinmekle birlikte doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. 1730'lu yıllarda Genç Osman adındaki bir kişinin önderliğinde Çorum'a saldıran Kapusuz eşkiyasıyla Çorumlular arasında geçen cenge katıldı. Bu cengi "Kaside-i Kapusuz" başlıklı bir destanla anlattı. "Kimler gördü böyle cengi Urum'da, Koç yiğitler yetişmiştir Çorum'da" diyerek Çorumluların bu çarpışmadaki yiğitliğini övdü. Yaşamı üzerinde ayrıntılı bilgi yoktur. Divan edebiyatında muvaşşah denen biçimde yazılmış diğer bir şiirinden oldukça iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır (Ercan 1991: 99). Feyzullah mahlası ile yazmış olduğu ve tespit edilebilen "Kaside-i Kapusuz" ve "Elifnâme" adlı şiirleri göz önünde bulundurulduğunda yetenekli bir âşık olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Ercan, Abdullah (1991). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. Çorum: Hitit Festivali Komitesi Yay.

Memmedova, Elmira (2008). "Âşık Feyzullah'ın Âşık Elesger'in Elif-nameleri", Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Çorum Sempozyumu, C. II. Çorum: Çorum Belediyesi Kültür Yay.

Yakar, İsmail Serdar (2008). Çorum İli Âşık Geleneği ve Âşık Rıfat Kurtoğlu. Çorum: Belediye Kültür Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ALTUĞ ORTAKCI
Yayın Tarihi: 03.11.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kaside-i Kapusuz

Erzurumdan aldı kapusuz ünün

Binbir eşkiyadan çevirmez yönün

Yolum şehitliktir çekmedi gamın

Ali cengin burda etti Kurtoğlu

Gün bu günki gün der Süleyman ağa

 

Amasyalı çıkamadı her denge 

Merzifon'lu dayanamadı bu cenge

Ölenimiz şehit bu günki günde

Uralım yoldaşlar dedi Kurtoğlu

Gün bu günki gün der Süleyman ağa

 

Kimler gördü böyle cengi Urum'da 

Beylik aslan gibi durur yerinde 

Koç yiğitler yetişmiştir Çorum'da

Sedd'İskender oldu Kurtoğlu

Gün bu günki gün der Süleyman ağa

 

Valiler carına gelmedi kaldı

Kurtoğlu bu sefer iyi nam aldı

Çorum'lu bayramı metriste kıldı

Namının sahibi imiş Kurtoğlu

Gün bu günki gün der Süleyman ağa

 

On kese akça ikraz ettik almadı

Çapanoğlu imdadına gelmedi

Fukaranın hiç halinden bilmedi

İmdad sana Hak'tan olsun Kurtoğlu

Gün bu günki gün der Süleyman ağa

 

Çorum'u almak kastına döğüştü

Yeniçerin görüp tedbirin şaştı

İptida cengeinde Genç Osman düştü

Allah sana fırsat verdi Kurtoğlu

Gün bu günki gün der Süleyman ağa

 

Âşık Feyzullah çok zahmet çektin serhatte

Hakkımız icra olunsun hep âhirette 

Söylensin namın hep din ü devlette

Cennettir makamın senin Kurtoğlu

Gün bu günki gün der Süleyman ağa

Ercan, Abdullah (1991). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. Çorum: Hitit Festivali Komitesi Yay. 100-101.

 

Elifnâme

Elif- Elif Erzurum Dede'yi

  Kılalım Hakk'a nidâyı

  Zikrinden koma Hudâ'yı

  Hudam bizden hoşnut olsun

 

Be- Bize geldi Ubeyt Gazi

  Velilerin geçer nazı

  Kılalım Hakk'a niyâzı

  Hudam bizden hoşnur olsun

 

Te- Te ile geldik tekkeye

  Hacılar gider Mekke'ye

  Meşgul olalım takvâya

  Hudam bizden hoşnut olsun

 

Se- Seyran eyler gezerim 

  Daim hak ismin yazarım

  Didarda kaldı nazarım

  Hudam bizden hoşnur olsun

 

Cim- Cim âşık olmuş cennette

  Düşürdü bizi mihnete

  Rast geleyim bir himmete

  Hudam bizden hoşnut olsun

 

Ha- Ha geldi İmam Hasan'a

  Bağrını ağu kesene

  Lanettir anı basana

  Hudam bizden hoşnut olsun

 

Hı- Hı ile İmam Hüseyin

 Yezid'in başın keseyin

 Kimini dâra asayın

 Hudam bizden hoşnut olsun

 

Dal- Dal ile Davut ümmeti

  Sırata iste selâmeti

  Hakk'tan bil her alâmeti

  Hudam bizden hoşnut olsun 

 

Zel- Zel eyledin beni zelil

  Muratları veren Celil

  Kabe'nin bünyâdı Halil

  Hudam bizden hoşnut olsun

 

Rı- Rı Rıza'nın adıdır

 Bu lezzet anın tadıdır

 Minkirler bize adudur

 Hudam bizden hoşnut olsun

 

Ze- Ze ile Zeynel Abidin

  Evliyadı kesm'ümidin

  Kötü ameli unudun

  Hudam bizden hoşnut olsun

 

Sin- Sin geldi Seyyit Murad'a

 Harici çıksa arada 

 Maksut hâsıldır orada

 Hudam bizden hoşnut olsun

 

Şın- Şın bizden hoşnut olsun

 Nuru ile cihan dolsun

Ye- Ye nimeti de hamdolsun

  Hudam bizden hoşnut olsun

 

Sad- Suheyp Rumi sad'a geldi

  Muhammet'ten dersin aldı

  Âşık mâşûkunnu buldu

  Hudam bizden hoşnut olsun

 

Dad- Ol bir aşktır dadabilsen

  Bahir derya ada bilsen

  Her sunduğum bâde bilsen

  Hudam bizden hoşnut olsun

 

Tı- Tı tıpkı aşkı sürmez mi

 Ziyana zerre katmaz mı

 Ayın aslanı bilmez mi

 Hudam bizden hoşnut olsun

 

Ayın- Ayın arşı yüce kurmuş 

  Âşıkları secde kılmış

  Ey bu fâni kime kalmış

  Hudam bizden hoşnut olsun

 

Gayin- Gayin gani seni bilir

  Ben aşk ile oldum dilgir

  Bunu veren yine alır

  Hudam bizden hoşnut olsun

 

Fe- Fe feyilimi yıkarım

 Cûşa gelince akarım

 Nefsi odlara yakarım

 Hudam bizden hoşnut olsun

 

Kaf- Kaf'ta kalmadı kararım

  Derdime derman ararım

  Nefsimden çoktur zararım

  Hudam bizden hoşnut olsun

 

Kef- Kef ile gelir keramet

  Evliyay'eyle ziyaret

  Bu ne hikmet ne alamet

  Hudam bizden hoşnut olsun 

 

Lam- Lam'da diyelim lillah

Mim- Mim Muhammet'tir billah 

Nun- Nun nûrudur vav vallah

 Hudam bizden hoşnut olsun

 

He- He ile olur Hünkârım 

  Yoktur bu sözde inkârım

  Cümleden ben günahkârım 

  Hudam bizden hoşnut olsun

 

Ye- Yankonia Çorum oldu

  Bu ad ile şeref buldu

  Feyzullah nasibin aldı

  Hudam bizden hoşnut olsun.

Ercan, Abdullah (1991). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. Çorum: Hitit Festivali Komitesi Yay. 101-104.

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Şükrü Gümüşd. 1948 - ö. 28 Ağustos 1984Doğum YeriGörüntüle
2GÖKKIZ, Zeliha Gökd. 10.08.1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KEVSER EZGİLİd. 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Şükrü Gümüşd. 1948 - ö. 28 Ağustos 1984Doğum YılıGörüntüle
5GÖKKIZ, Zeliha Gökd. 10.08.1973 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6KEVSER EZGİLİd. 1969 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Şükrü Gümüşd. 1948 - ö. 28 Ağustos 1984Ölüm YılıGörüntüle
8GÖKKIZ, Zeliha Gökd. 10.08.1973 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9KEVSER EZGİLİd. 1969 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Şükrü Gümüşd. 1948 - ö. 28 Ağustos 1984Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11GÖKKIZ, Zeliha Gökd. 10.08.1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KEVSER EZGİLİd. 1969 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Şükrü Gümüşd. 1948 - ö. 28 Ağustos 1984Madde AdıGörüntüle
14GÖKKIZ, Zeliha Gökd. 10.08.1973 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15KEVSER EZGİLİd. 1969 - ö. ?Madde AdıGörüntüle