FEZÂYÎ, Dervîş Mehmed

(d. ?/? - ö. 1150/1737-38)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirne’de doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Derviş Mehmed sanıyla tanındı. Esnaf zümresindendir. Mesleği iplikçidir. Gençliğinden itibaren elde ettiği bilgi sayesinde devrinde oldukça meşhur olmuştur. Mehmed Süreyya'ya göre, Fezayî mahlasıyla şiirler yazan, "derviş ve seyyâh" tabiatlı bu şair, I. Sultan Mahmûd devrinde 1151/1738'de vefat etmiştir (1308-15: IV/20). 

Sâlim, Fezayî'nin şiirde ince hayaller ve yeni mazmunlar bulan iyi bir şair olduğunu söyler (İnce 2005: 548).

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara:AKM Yay.

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 239.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Salim Efendi. Ankara:AKM Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/1890-97). Sicill-i Osmânî. C. I-IV. İstanbul:Matbaa-i Âmire. 20.

Peremeci, Osman Nuri (1940). Edirne Tarihi. İstanbul: Resimli Ay Matbaası. 269.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.11.2013
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil-i Mecnûn'u ser-gerdân eden deşt-i mahabbetdir

Ser-â-ser âteş-i aşk ile sînem dâg-ı mahabbetdir

Sezâdır gülşen-i kûyunda nergis dîdebân olsa

Egerçi mestdir ammâ ki bir ehl-i cennetdir

Siyeh-rûlar harîm-i gülşen-i firdevse girmezken

Ne vech ile senin hâl-i izârın ehl-i cennetdir

Mecâz anlanmasın şi‘rin Fezâyî pîş-i kâmilde

Garaz erbâb-ı dil yârâna bir arz-ı mahabbetdir

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 494.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Safiye Erold. 2 Ocak 1902 - ö. 1 Ekim 1964Doğum YeriGörüntüle
2BEYÂZÎ, Mehmed Beyd. ? - ö. 1640-41Doğum YeriGörüntüle
3Rıdvan Canımd. 27 Eylül 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Safiye Erold. 2 Ocak 1902 - ö. 1 Ekim 1964Doğum YılıGörüntüle
5BEYÂZÎ, Mehmed Beyd. ? - ö. 1640-41Doğum YılıGörüntüle
6Rıdvan Canımd. 27 Eylül 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Safiye Erold. 2 Ocak 1902 - ö. 1 Ekim 1964Ölüm YılıGörüntüle
8BEYÂZÎ, Mehmed Beyd. ? - ö. 1640-41Ölüm YılıGörüntüle
9Rıdvan Canımd. 27 Eylül 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Safiye Erold. 2 Ocak 1902 - ö. 1 Ekim 1964MeslekGörüntüle
11BEYÂZÎ, Mehmed Beyd. ? - ö. 1640-41MeslekGörüntüle
12Rıdvan Canımd. 27 Eylül 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Safiye Erold. 2 Ocak 1902 - ö. 1 Ekim 1964Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BEYÂZÎ, Mehmed Beyd. ? - ö. 1640-41Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Rıdvan Canımd. 27 Eylül 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Safiye Erold. 2 Ocak 1902 - ö. 1 Ekim 1964Madde AdıGörüntüle
17BEYÂZÎ, Mehmed Beyd. ? - ö. 1640-41Madde AdıGörüntüle
18Rıdvan Canımd. 27 Eylül 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle