FEZÂYÎ, Dervîş Mehmed

(d. ?/? - ö. 1150/1737-38)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirne’de doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Derviş Mehmed sanıyla tanındı. Esnaf zümresindendir. Mesleği iplikçidir. Gençliğinden itibaren elde ettiği bilgi sayesinde devrinde oldukça meşhur olmuştur. Mehmed Süreyya'ya göre, Fezayî mahlasıyla şiirler yazan, "derviş ve seyyâh" tabiatlı bu şair, I. Sultan Mahmûd devrinde 1151/1738'de vefat etmiştir (1308-15: IV/20). 

Sâlim, Fezayî'nin şiirde ince hayaller ve yeni mazmunlar bulan iyi bir şair olduğunu söyler (İnce 2005: 548).

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara:AKM Yay.

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 239.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şuara - Salim Efendi. Ankara:AKM Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/1890-97). Sicill-i Osmânî. C. I-IV. İstanbul:Matbaa-i Âmire. 20.

Peremeci, Osman Nuri (1940). Edirne Tarihi. İstanbul: Resimli Ay Matbaası. 269.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.11.2013
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil-i Mecnûn'u ser-gerdân eden deşt-i mahabbetdir

Ser-â-ser âteş-i aşk ile sînem dâg-ı mahabbetdir

Sezâdır gülşen-i kûyunda nergis dîdebân olsa

Egerçi mestdir ammâ ki bir ehl-i cennetdir

Siyeh-rûlar harîm-i gülşen-i firdevse girmezken

Ne vech ile senin hâl-i izârın ehl-i cennetdir

Mecâz anlanmasın şi‘rin Fezâyî pîş-i kâmilde

Garaz erbâb-ı dil yârâna bir arz-ı mahabbetdir

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safayî Efendi Tezkire-i Safayî. Ankara: AKM Yay. 494.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NASÛHÎd. ? - ö. 1533/34 veya 1536/37Doğum YeriGörüntüle
2İFFETÎ, Saatçi-zâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12Doğum YeriGörüntüle
3MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608Doğum YeriGörüntüle
4NASÛHÎd. ? - ö. 1533/34 veya 1536/37Doğum YılıGörüntüle
5İFFETÎ, Saatçi-zâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12Doğum YılıGörüntüle
6MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608Doğum YılıGörüntüle
7NASÛHÎd. ? - ö. 1533/34 veya 1536/37Ölüm YılıGörüntüle
8İFFETÎ, Saatçi-zâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12Ölüm YılıGörüntüle
9MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608Ölüm YılıGörüntüle
10NASÛHÎd. ? - ö. 1533/34 veya 1536/37MeslekGörüntüle
11İFFETÎ, Saatçi-zâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12MeslekGörüntüle
12MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608MeslekGörüntüle
13NASÛHÎd. ? - ö. 1533/34 veya 1536/37Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İFFETÎ, Saatçi-zâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NASÛHÎd. ? - ö. 1533/34 veya 1536/37Madde AdıGörüntüle
17İFFETÎ, Saatçi-zâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12Madde AdıGörüntüle
18MİSÂLÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1608Madde AdıGörüntüle