FİRÂKÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Âşık Ömer'in Şairnâme'sinde (8. dörtlük), Hızrî’nin Cem’ü-ş Şâirân adlı eserinde (34. dörtlük) ve Gubârî’nin “Vasf-ı Hudâî Resul ve Cem’i Şuarâ-yı Gubârî” adlı şiirinde (46. dörtlük) ismi geçmektedir. Hayatı ve şairliği hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

"Firâkî" (1981). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 237. 

"Firâkî" (2004). Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 82.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 11.02.2015
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler