GÂNÎ, Seyyid Mehmed

(d. ?/? - ö. ?/1903)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Seyyid Mehmed olan âşığın ne zaman ve nerede doğduğu bilinmemektedir. Kısa bir süre tahsil görmüştür. Çevrede saz eşliğinde okuduğu şiirlerle tanınmıştır. Gânî mahlasını kullanmıştır. Çeşitli kahvehanelerdeki saz söz sohbetlerini, hayatının sonlarına doğru kendi kahvehanesinde devam ettirmiştir. 1903 yılında vefat etmiştir. El yazması şiir mecmuaları ve cönkler tertip etmiş olan Gânî’nin şiirlerine bu mecmualarda rastlanmaktadır.

Kaynakça

"Gânî, Seyyid Muhammed" (1976). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Devirler/İsimler/Eserler/Terimler. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 278.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 17.02.2015
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler