GARİP ÂŞIK

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilgi olmayan Garip Âşık’ın varlığı Şükrü Elçin’in Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri adlı eserinde geçen iki şiirinden tespit edilebilmektedir. Elçin, ona 17. asırda yaşamış âşıklar içerinde yer verir. Gerçek adı bilinmeyen âşık her iki şiirde de Garip Âşık mahlasını kullanmıştır. 

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 07.01.2015
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Destan

Gaziler kılıcın alır destine

Cümlenin muradı kâfir kasdına

Tam ellibeş günde Girid üstüne

Ser verüp ser aldı kul padişahım

 

Yaşa saadetli sultanım yaşa

Hak dinimiz dönmez batıla haşa

Havada kuzgunlar süzülür leşe

Ölen malum olsun bil padişahım

 

Garip Âşık bunu böyle der idi

Kalmayup düşmanın bağrı eridi

Bin elli beşinde aldık Girid’i

Gayet mübarek hal padişahım

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay. 49.