GARİP SULTAN, Sultan Demir

(d. ? / ö. ?)
?
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Sultan Demir olan âşığın doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Okuma yazması olmayan âşık, şiirlerini de irticalen söylemektedir. Şiirlerinde mahlas olarak "Garip Sultan"ı kullanan âşık, Murat Özdemir'in de ustasıdır. Murat Özdemir, cemlerde ve toplantılarda ustası Garip Sultan'ın şiirlerini yazıya geçirmiştir. Ancak bu şiirlere ulaşılamamıştır (Turan vd. 2014: 459).


Kaynakça

Turan, Fatma Ahsen vd. (2014). Geçmişten Günümüze Sazda ve Sözde Usta Kadınlar. Ed. Nezahat Özcan. Ankara: Gazi Kitabevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ERKAN ASLAN
Yayın Tarihi: 27.12.2018
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020