GEDÂ AHMED

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Gedâ Ahmed’in hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 17. asırda yaşadığı tahmin edilmektedir. Aynı asır âşıklarından Sun’î’nin Şairnâmesi’nde geçen “Gedâ Muslu, Gedâ Ahmed, Uşşâkî” mısraından varlığı anlaşılmaktadır (TDEA 1979: 311). Kocatürk ise, Ahmed’in 17. yüzyılda yaşadığını ve adının yazma dergilerde birçok şiirlerinde Âşık Ahmed, Kul Ahmed, Gedâ Ahmed şekillerinde kullanıldığını ifade eder (Kocatürk 1963: 127). Gedâ Ahmed’in nerede ve ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik, ölümü için de geçerlidir. 

Vasfi Mahir Kocatürk, Saz Şiiri Antolojisi adlı eserinde, Gedâ Ahmed’in üç koşma ve bir şiirine yer vermiştir. Mahlas olarak Âşık Ahmed, Ahmed’i kullanmıştır: “Gözlerim yollarda kaldı/ Hey Ahmed’in varı tez gel/ Hasretin bağrımı deldi/ Kıldım âh u zârı, tez gel!” (Kocatürk 1963: 127). Dili sade ve anlaşılır olup, Karacaoğlan üslubuyla şiirler söylemiştir.

Kaynakça

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

“Gedâ Ahmed” (1979). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 311.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Güç mü geldi ak boynuna değdiğim

Çağın geçer, odur benim evdiğim

Sana derim, ey gözlerin sevdiğim

Niçe bir vadeye salarsın beni

 

Akar Tunca, Edirne’yi dolaşır

Getir ak kolların boynumdan aşır

Öpülmek kuculmak sana yaraşır

Niçe bir vadeye salarsın beni

 

Karalar giymeye âşık gerektir

Âşıklık, bilirim, senden ıraktır

Senin cevrin, güzel, bana firaktır

Niçe bir vadeye salarsın beni!

 

Ahmed eder: Behey canım paresi

Olasın sen güzeller voyvodası

Sana derim, behey benim olası

Niçe bir vadeye salarsın beni

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 125.