GEDÂ, Hasan

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Varlığı, Hızrî’nin Şairname'sinde geçen “Saka Hasan Gedâ Hasan, Kör Hasan” mısraından anlaşılmaktadır.

Kaynakça

"Gedâ, Hasan" (1976). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Devirler/İsimler/Eserler/Terimler. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 311. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 17.02.2015
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler