GEDÂ MAHMUD

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Gedâ Mahmud’un hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 17. asır âşıklarından Sun’î’nin Şâirnâmesi’nde geçen “Gedâ Mahmud, Gedâ Âşık Firâkî” mısraından varlığı anlaşılmaktadır (TDEA 1979: 311). Bu sebeple kendisinin de 17. asır âşıklarından olduğu tahmin edilmektedir. Gedâ Mahmud’un nerede ve ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik, ölümü için de geçerlidir. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

“Gedâ Mahmud” (1979). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 311.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler