GENCÎ

(d. ?/? - ö. 1058/1648-49)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed olan şair Kayserilidir. Mehmed Çelebi olarak tanındı. Hakkında bilgi verilen yegâne kaynak Rızâ Tezkiresi’dir. Rızâ’ya göre Gencî, hem nazım, hem nesir sahasında kalem oynatabilen, “her fennin icadına kâdir”, devrinde şiir ve san’at erbabınca çok beğenilen bir şairdir. Ailesi, eğitimi vb. bilgilerin verilmediği tezkirede 1058 yılında (1648-49) öldüğü bilgisi verilmektedir.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 70.

Rızâ (1316). Tezkire-i Rızâ. İstanbul: İkdam Matbaası. 85-86.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001).Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî - Dîvân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara:  Bizim Büro Yay. 867-868.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 02.12.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Erbâb-ı tab’a nukl-i nevâ-sâzdur sözüm

Meclisde sanma mûris-i hamyâzdur sözüm

Bâg-ı belâgat içre eger nahl-i yârdur

Var ise cümleden yine mümtâzdur sözüm

 * * *

Zülfün dagıdup gezme iñen cilve-gehünde

Pâyüne düşen dillere bak hâk-i rehünde

Uşşâk nazar-kerde-i lutfun olur ammâ

Gencî’ye nazar var hele lutf-ı nigehünde

(Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 70.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİSÂRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÇOBANOĞLU, Şevki Çobanoğlud. 03.04.1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Menekşe Toprakd. 01 Ocak 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HİSÂRÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÇOBANOĞLU, Şevki Çobanoğlud. 03.04.1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Menekşe Toprakd. 01 Ocak 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HİSÂRÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÇOBANOĞLU, Şevki Çobanoğlud. 03.04.1953 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Menekşe Toprakd. 01 Ocak 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HİSÂRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÇOBANOĞLU, Şevki Çobanoğlud. 03.04.1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Menekşe Toprakd. 01 Ocak 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HİSÂRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ÇOBANOĞLU, Şevki Çobanoğlud. 03.04.1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Menekşe Toprakd. 01 Ocak 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle