GENCÎ

(d. ?/? - ö. 1058/1648-49)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed olan şair Kayserilidir. Mehmed Çelebi olarak tanındı. Hakkında bilgi verilen yegâne kaynak Rızâ Tezkiresi’dir. Rızâ’ya göre Gencî, hem nazım, hem nesir sahasında kalem oynatabilen, “her fennin icadına kâdir”, devrinde şiir ve san’at erbabınca çok beğenilen bir şairdir. Ailesi, eğitimi vb. bilgilerin verilmediği tezkirede 1058 yılında (1648-49) öldüğü bilgisi verilmektedir.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 70.

Rızâ (1316). Tezkire-i Rızâ. İstanbul: İkdam Matbaası. 85-86.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001).Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî - Dîvân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara:  Bizim Büro Yay. 867-868.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 02.12.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Erbâb-ı tab’a nukl-i nevâ-sâzdur sözüm

Meclisde sanma mûris-i hamyâzdur sözüm

Bâg-ı belâgat içre eger nahl-i yârdur

Var ise cümleden yine mümtâzdur sözüm

 * * *

Zülfün dagıdup gezme iñen cilve-gehünde

Pâyüne düşen dillere bak hâk-i rehünde

Uşşâk nazar-kerde-i lutfun olur ammâ

Gencî’ye nazar var hele lutf-ı nigehünde

(Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 70.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUSTAFA, Mustafa Altınkaynakd. 1868 - ö. 1941Doğum YeriGörüntüle
2KADRÎ, Zeynî-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HİCABÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MUSTAFA, Mustafa Altınkaynakd. 1868 - ö. 1941Doğum YılıGörüntüle
5KADRÎ, Zeynî-zâded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HİCABÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MUSTAFA, Mustafa Altınkaynakd. 1868 - ö. 1941Ölüm YılıGörüntüle
8KADRÎ, Zeynî-zâded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HİCABÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MUSTAFA, Mustafa Altınkaynakd. 1868 - ö. 1941Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KADRÎ, Zeynî-zâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HİCABÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MUSTAFA, Mustafa Altınkaynakd. 1868 - ö. 1941Madde AdıGörüntüle
14KADRÎ, Zeynî-zâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HİCABÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle