GEVHERÎ, Şeştârî Gevherî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1105/1693-94)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Şeştârî Gevherî Çelebi'dir(Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn 2000: 384). Bahrî Mehmed Paşa'nın divan katipliğini yaptı. 1105/1693-94 senesinde vefat etti. (Kurnaz-Tatçı 2001: 2/870)

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 870.

Müstakimzâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.03.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler