GEYDÂYÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Gülhânî’nin Sivas Şairleri isimli şairnâmesinde ismi geçmektedir (9. dörtlük). Sivaslı şairleri konu edinen şairnâmeden Sivaslı olduğu anlaşılan Geydâyî’nin yaşamı ve şairliği hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. SELCAN GÜRÇAYIR TEKE
Yayın Tarihi: 22.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler