GINÂYÎ, Ali Gınâyî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, katip
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ali’dir. Öğrenim gördükten sonra kâtip oldu. Piyâle Paşa’nın maiyetine girip divân kâtibi olarak görev yaptı. Ardından Divân-ı Hümâyûn kâtibi oldu. Kaynaklar şiirlerinde kullandığı mahlasının da etkisiyle servet ve zenginliğe ulaştığını belirtir. 16. yy şairlerinden olan Gınâyî’nin eserleri olup olmadığına ve hangi tarihte öldüğüne dair kesin bir bilgi yoktur (Sungurhan 2009: 151, Solmaz 2005: 239).

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Riyâzî. Riyazu'ş-Şuarâ. Millet Ktp. Ali Emiri Ef. 1346. 102.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: KB Yay. e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 01.10.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:KB Yay. e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 01.10.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C.5. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 01.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey lâle-ruh güle nice teşbîh idem seni

Sen pâdşâh-ı ‘âlem o dervîş-i Gülşenî 

***

Ol nihâle el irişmez yüri ikdâm itme

Yâd idüp mîve-i vaslın tama’-ı hâm itme 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:KB Yay. e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 01.10.2014]. 151.)

***

Dergâh-ı Hak’dan isterüz ancak murâdımuz

Erbâb-ı ‘izz ü câhe degül istinâdımuz 

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 239.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ece Gamze Atıcıd. 6 Mayıs 1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Mine Soysald. 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Vedat Nedim Törd. 1897 - ö. 8 Nisan 1985Doğum YeriGörüntüle
4Ece Gamze Atıcıd. 6 Mayıs 1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Mine Soysald. 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Vedat Nedim Törd. 1897 - ö. 8 Nisan 1985Doğum YılıGörüntüle
7Ece Gamze Atıcıd. 6 Mayıs 1978 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Mine Soysald. 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Vedat Nedim Törd. 1897 - ö. 8 Nisan 1985Ölüm YılıGörüntüle
10Ece Gamze Atıcıd. 6 Mayıs 1978 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Mine Soysald. 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Vedat Nedim Törd. 1897 - ö. 8 Nisan 1985MeslekGörüntüle
13Ece Gamze Atıcıd. 6 Mayıs 1978 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mine Soysald. 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Vedat Nedim Törd. 1897 - ö. 8 Nisan 1985Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ece Gamze Atıcıd. 6 Mayıs 1978 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Mine Soysald. 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Vedat Nedim Törd. 1897 - ö. 8 Nisan 1985Madde AdıGörüntüle