GINÂYÎ, Ali Gınâyî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, katip
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ali’dir. Öğrenim gördükten sonra kâtip oldu. Piyâle Paşa’nın maiyetine girip divân kâtibi olarak görev yaptı. Ardından Divân-ı Hümâyûn kâtibi oldu. Kaynaklar şiirlerinde kullandığı mahlasının da etkisiyle servet ve zenginliğe ulaştığını belirtir. 16. yy şairlerinden olan Gınâyî’nin eserleri olup olmadığına ve hangi tarihte öldüğüne dair kesin bir bilgi yoktur (Sungurhan 2009: 151, Solmaz 2005: 239).

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Riyâzî. Riyazu'ş-Şuarâ. Millet Ktp. Ali Emiri Ef. 1346. 102.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: KB Yay. e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 01.10.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:KB Yay. e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 01.10.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C.5. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 01.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey lâle-ruh güle nice teşbîh idem seni

Sen pâdşâh-ı ‘âlem o dervîş-i Gülşenî 

***

Ol nihâle el irişmez yüri ikdâm itme

Yâd idüp mîve-i vaslın tama’-ı hâm itme 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:KB Yay. e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 01.10.2014]. 151.)

***

Dergâh-ı Hak’dan isterüz ancak murâdımuz

Erbâb-ı ‘izz ü câhe degül istinâdımuz 

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 239.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Aynur Uluçd. 09 Mayıs 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2REFÎ', Mehmed Emîn Refî'd. ? - ö. 1859Doğum YeriGörüntüle
3Yusuf Uğur Uğureld. 24 Ocak 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Aynur Uluçd. 09 Mayıs 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5REFÎ', Mehmed Emîn Refî'd. ? - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
6Yusuf Uğur Uğureld. 24 Ocak 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Aynur Uluçd. 09 Mayıs 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8REFÎ', Mehmed Emîn Refî'd. ? - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
9Yusuf Uğur Uğureld. 24 Ocak 1982 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Aynur Uluçd. 09 Mayıs 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
11REFÎ', Mehmed Emîn Refî'd. ? - ö. 1859MeslekGörüntüle
12Yusuf Uğur Uğureld. 24 Ocak 1982 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Aynur Uluçd. 09 Mayıs 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REFÎ', Mehmed Emîn Refî'd. ? - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Yusuf Uğur Uğureld. 24 Ocak 1982 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Aynur Uluçd. 09 Mayıs 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17REFÎ', Mehmed Emîn Refî'd. ? - ö. 1859Madde AdıGörüntüle
18Yusuf Uğur Uğureld. 24 Ocak 1982 - ö. ?Madde AdıGörüntüle