GİRDABÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hızrî’nin Cem’ü-ş Şâirân'ında (34. ve 42. dörtlük) ismi geçmektedir. Girdabî'nin hayatı ve edebî kişiliği hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1988). “Hızrî’nin Şairnâmesi”, Halk Edebiyatı Araştırmaları I. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. SELCAN GÜRÇAYIR TEKE
Yayın Tarihi: 22.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12771' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6122' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '2' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '7' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'girdabi' (length=7)
   'M_ADI' => string 'GİRDABÎ' (length=9)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'girdabi aşık' (length=14)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Âşık' (length=7)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Hızrî’nin <i>Cem’ü-ş Şâirân'</i>ında (34. ve 42. dörtlük) ismi geçmektedir. Girdabî'nin hayatı ve edebî kişiliği hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. </p>' (length=183)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hızrinin cemüş şairanında 34 ve 42 dörtlük ismi geçmektedir girdabinin hayatı edebi kişiliği hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır' (length=144)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Elçin, Şükrü (1988). “Hızrî’nin Şairnâmesi”, <em>Halk Edebiyatı Araştırmaları I</em>. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.</p> <p>Kaya, Doğan (1990). <em>Şairnâmeler.</em> Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.</p> <p> </p>' (length=284)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'elçin şükrü 1988 hızrinin şairnamesi halk edebiyatı araştırmaları ı ankara kültür bakanlığı yay kaya doğan 1990 şairnameler kültürünü araştırma dairesi' (length=175)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'girdabi aşık hızrinin cemüş şairanında 34 ve 42 dörtlük ismi geçmektedir girdabinin hayatı edebi kişiliği hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır elçin şükrü 1988 şairnamesi halk edebiyatı araştırmaları ı ankara kültür bakanlığı yay kaya doğan 1990 şairnameler kültürünü araştırma dairesi' (length=326)
   'M_YAZAR' => string 'DR. SELCAN GÜRÇAYIR TEKE' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. selcan gürçayır teke' (length=27)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-22' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ile metin içi uyumu kontrol edilerek bazı düzeltmeler yazıldı. AEA
AEA' (length=116)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-07' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '832' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12771' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6122' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '2' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '7' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'girdabi' (length=7)
   'M_ADI' => string 'GİRDABÎ' (length=9)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'girdabi aşık' (length=14)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Âşık' (length=7)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Hızrî’nin <i>Cem’ü-ş Şâirân'</i>ında (34. ve 42. dörtlük) ismi geçmektedir. Girdabî'nin hayatı ve edebî kişiliği hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. </p>' (length=183)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hızrinin cemüş şairanında 34 ve 42 dörtlük ismi geçmektedir girdabinin hayatı edebi kişiliği hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır' (length=144)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Elçin, Şükrü (1988). “Hızrî’nin Şairnâmesi”, <em>Halk Edebiyatı Araştırmaları I</em>. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.</p> <p>Kaya, Doğan (1990). <em>Şairnâmeler.</em> Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.</p> <p> </p>' (length=284)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'elçin şükrü 1988 hızrinin şairnamesi halk edebiyatı araştırmaları ı ankara kültür bakanlığı yay kaya doğan 1990 şairnameler kültürünü araştırma dairesi' (length=175)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'girdabi aşık hızrinin cemüş şairanında 34 ve 42 dörtlük ismi geçmektedir girdabinin hayatı edebi kişiliği hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır elçin şükrü 1988 şairnamesi halk edebiyatı araştırmaları ı ankara kültür bakanlığı yay kaya doğan 1990 şairnameler kültürünü araştırma dairesi' (length=326)
   'M_YAZAR' => string 'DR. SELCAN GÜRÇAYIR TEKE' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. selcan gürçayır teke' (length=27)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-22' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ile metin içi uyumu kontrol edilerek bazı düzeltmeler yazıldı. AEA
AEA' (length=116)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-07' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '832' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12771' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6122' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '2' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '7' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'girdabi' (length=7)
   'M_ADI' => string 'GİRDABÎ' (length=9)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'girdabi aşık' (length=14)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Âşık' (length=7)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Hızrî’nin <i>Cem’ü-ş Şâirân'</i>ında (34. ve 42. dörtlük) ismi geçmektedir. Girdabî'nin hayatı ve edebî kişiliği hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. </p>' (length=183)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hızrinin cemüş şairanında 34 ve 42 dörtlük ismi geçmektedir girdabinin hayatı edebi kişiliği hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır' (length=144)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Elçin, Şükrü (1988). “Hızrî’nin Şairnâmesi”, <em>Halk Edebiyatı Araştırmaları I</em>. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.</p> <p>Kaya, Doğan (1990). <em>Şairnâmeler.</em> Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.</p> <p> </p>' (length=284)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'elçin şükrü 1988 hızrinin şairnamesi halk edebiyatı araştırmaları ı ankara kültür bakanlığı yay kaya doğan 1990 şairnameler kültürünü araştırma dairesi' (length=175)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'girdabi aşık hızrinin cemüş şairanında 34 ve 42 dörtlük ismi geçmektedir girdabinin hayatı edebi kişiliği hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır elçin şükrü 1988 şairnamesi halk edebiyatı araştırmaları ı ankara kültür bakanlığı yay kaya doğan 1990 şairnameler kültürünü araştırma dairesi' (length=326)
   'M_YAZAR' => string 'DR. SELCAN GÜRÇAYIR TEKE' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. selcan gürçayır teke' (length=27)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-22' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ile metin içi uyumu kontrol edilerek bazı düzeltmeler yazıldı. AEA
AEA' (length=116)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-07' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '832' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 2 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 7 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 12771 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '12771' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '6122' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '2' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '7' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'girdabi' (length=7)
   'M_ADI' => string 'GİRDABÎ' (length=9)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'girdabi aşık' (length=14)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Âşık' (length=7)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p>Hızrî’nin <i>Cem’ü-ş Şâirân'</i>ında (34. ve 42. dörtlük) ismi geçmektedir. Girdabî'nin hayatı ve edebî kişiliği hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. </p>' (length=183)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hızrinin cemüş şairanında 34 ve 42 dörtlük ismi geçmektedir girdabinin hayatı edebi kişiliği hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır' (length=144)
   'M_ESERLERI' => null
   'M_ESERLERI_SEARCH' => null
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Elçin, Şükrü (1988). “Hızrî’nin Şairnâmesi”, <em>Halk Edebiyatı Araştırmaları I</em>. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.</p> <p>Kaya, Doğan (1990). <em>Şairnâmeler.</em> Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.</p> <p> </p>' (length=284)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'elçin şükrü 1988 hızrinin şairnamesi halk edebiyatı araştırmaları ı ankara kültür bakanlığı yay kaya doğan 1990 şairnameler kültürünü araştırma dairesi' (length=175)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'girdabi aşık hızrinin cemüş şairanında 34 ve 42 dörtlük ismi geçmektedir girdabinin hayatı edebi kişiliği hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır elçin şükrü 1988 şairnamesi halk edebiyatı araştırmaları ı ankara kültür bakanlığı yay kaya doğan 1990 şairnameler kültürünü araştırma dairesi' (length=326)
   'M_YAZAR' => string 'DR. SELCAN GÜRÇAYIR TEKE' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. selcan gürçayır teke' (length=27)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-12-22' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ile metin içi uyumu kontrol edilerek bazı düzeltmeler yazıldı. AEA
AEA' (length=116)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-07' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '832' (length=3)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('girdabi aşık' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 12771 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=152)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)