GIYÂSÎ, Gıyâseddîn Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 927/1520)
divan şairi, müderris, müftü
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ak Şemseddîn’in yeğenidir. Sahn müderrisliğinden Eyüp Medresesi müderrisliğine atandı. Ardından Amasya müderrisi ve müftüsü oldu. Kudüs müderrisliğini talep etti ve bu görev kendisine verildi. Fakat ömrü yetmediği için şair bu görevini devam ettiremedi. 927/1520 yılında vefat etti. Birçok risalesi olan şairin çalışmaları kaynaklar tarafından nitelikli bulunmaz (Akbayar 1996: 548).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 24.11.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler